U bent hier

Kennis over natuurontwikkeling en landbeheer

5-01-2021|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling is samen met Vlaamse, Zweedse en Roemeense partners aan het einde van 2020 gestart met een project om de internationaal beschikbare kennis over procesgericht natuurbeheer bijeen te brengen, en deze ervaringen te delen onder partners, natuurbeheerders en andere belangstellenden. Het gaat daarbij om natuur en landschappen die vooral worden gevormd door natuurlijke processen, maar tegelijkertijd ook worden gebruikt en gemaakt door mensen.

Dit Europees samenwerkingsproject wordt door het Erasmus+ programma van de Europese Unie gesubsidieerd. Vanuit Vlaanderen nemen Natuurinvest en het Agentschap voor Natuur en Bos deel, vanuit Zweden is dat Stiftelsen Pro Natura en Fjällbete AB. In Roemenië is "Milvus Group" Association partner in het project. Vanuit Engeland brengt Knepp Castle kennis in. ARK zorgt voor de inbreng van de Nederlandse kennis en ervaring. Natuurinvest heeft de leiding over het project.

Wilder, goedkoper en robuuster

Onder het motto 'naar een wilder, goedkoper en robuuster natuurbeheer' richt het project zich op de kansen en uitdagingen voor robuuste natuur op basis van natuurlijke processen, zoals begrazing door grote grazers, meandering van beken en moerasvorming door dammen bouwende bevers. Daarbij wordt niet direct gekeken naar verlaten berggebieden in Europa, maar juist naar gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid en bijbehorende hoge druk op natuurgebieden, zoals recreatie, waterwinning, land- en bosbouw. Samen met haar partners onderzoekt ARK de mogelijkheden voor het herstellen van natuurlijke processen op landschapsschaal, verweven met menselijke activiteit. Daarbij maken we gebruik van onze gezamenlijke ervaring op het gebied van natuurontwikkeling, landbeheer en rewilding.

Kanoplezier op de Grensmaas. Foto: Twan Teunissen
Kanoplezier op de Grensmaas. Foto: Twan Teunissen

Voorbeeldgebieden

Het project bekijkt voorbeeldprojecten in dichtbevolkte landschappen met intensief gebruik, zoals het Vlaams Gewest van België, delen van Nederland, Zuid-Engeland en Zuid-Zweden. Maar ook in halfnatuurlijke landschappen die gevormd zijn door menselijk ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan bosweidelandschappen met minder intensieve begrazing in verschillende regio's van Europa. We richten ons op ecologische kansen, maar houden ook rekening met sociale en financiële gevolgen voor mensen in en buiten deze landschappen. Zo wordt onder andere in kaart gebracht welke andere maatschappelijke belangen baat hebben bij meer ruimte voor natuur. Natuur biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor toerisme, zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en draagt bij aan de gezondheid van mensen.

Handleiding natuurontwikkeling

De succesfactoren en geleerde lessen worden samengevat in een handboek, een praktische handleiding voor professionals die procesgericht natuurbeheer willen implementeren in door de mens gemaakte landschappen. Daarnaast komt de verzamelde kennis op de ARK-website beschikbaar. Het project rondt af met een serie workshops en symposia om het geleerde te delen met natuurbeheerders, natuurontwikkelaars, docenten, studenten, natuurinclusieve boeren en andere geïnteresseerden.

Lees ook: