U bent hier

Inspiratiegids ontwerp nieuw leembos

16-12-2021|DOORARK Natuurontwikkeling

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling in De Geelders een perceel verworven met een zeer grote ecologische potentie: Hooge Beek (bijna 12 ha) bij Schijndel. ARK wil hier nieuw leembos ontwikkelen. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel heeft ARK een ontwerpwedstrijd georganiseerd om extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken te betrekken in het ontwerpproces. Dat heeft een caleidoscoop aan visies op het gebied opgeleverd. Die hebben we gebundeld in een inspiratiegids.

Natte leembossen zijn een rijk leefgebied voor tal van dieren en planten, waaronder veel zeldzame soorten.
Natte leembossen zijn een rijk leefgebied voor tal van dieren en planten, waaronder veel zeldzame soorten.

Inspiratiegids leembos

We gingen op zoek naar multidisciplinaire teams. Aan hen de uitdaging een ontwerp te maken voor een toekomstbestendig en ecologisch waardevol leembos op deze locatie. Een bos bovendien dat kan dienen als inspiratie voor uitbreiding van  leembossen op andere locaties, in De Geelders en de rest van Nederland. En wat een oogst: een rijk palet van 8 heel verschillende ontwerpen kregen we binnen. Verschillende mensen met verschillende visies laten zien dat er niet één manier is om tot een rijk natuurresultaat te komen. Een vakjury heeft de ontwerpen vervolgens (anoniem) beoordeeld en gescoord op ecologisch resultaat, hydrologische impact, toepasbaarheid en de mate waarin het ontwerp 'passend' is op het terrein van De Hooge Beek. De verschillende inzendingen hebben heel verschillende merites. De mate waarin de ontwerpen voldoen aan het ARK-ideaal en aan de mogelijkehden van de locatie zijn verschillend. Het is echter wel heel inspirerend om de verschillende denkrichtingen te revue te laten passeren. En wat op De Hooge Beek misschien niet helemaal toepasbaar is, kan elders de gedroomde oplossing betekenen. Dat maakt de inpiratiegids aantrekkelijk voor iedereen die zich bezighoudt met inrichting en beheer van natuur- en landschapsgebieden.

Stichting Probos en inZicht (bureau voor strategie, creatie en communicatie) hebben ARK bij het organiseren van de ontwerpwedstrijd ondersteund.