U bent hier

Groen Blauwe Rijn Alliantie sluit feestelijk af en gaat door!

11-06-2021|DOORARK Rewilding Nederland

Er zijn otterpassages gerealiseerd, trekvissen gemonitord, schoolexcursies georganiseerd, plannen gemaakt voor uiterwaardontwikkeling en nog veel meer. Maar vooral heeft ARK 4 jaar lang enthousiast grensoverschrijdend samengewerkt met 9 andere Duitse en Nederlandse organisaties in het EU Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). We hebben van elkaar geleerd en elkaar geïnspireerd om de natuur in en rond de Rijn op een hoger plan te helpen. Op 1 juni sloten we dit project feestelijk af. En we tekenden een convenant om de vruchtbare samenwerking voort te zetten.

Tóch een feestelijke afsluiting

Het feestelijke slotevent op 1 juni stond al maanden tevoren gepland met boeiende excursies en een boottocht om de mooie resultaten te delen. Helaas gooide corona roet in het eten. Gelukkig maakte een online event met een livestream met studiogasten en heel veel filmpjes over wat er bereikt is, het tóch tot een feestelijke afsluiting.

In de studio sprak Bernadette Botman (GBRA-projectleider namens ARK Natuurontwikkeling) met Jos Rademakers (directeur ARK), Marjolein van de Zandschulp (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland) en Birgitta Radermacher (Regierungspräsidentin Bezirk Düsseldorf). Zij bespraken de resultaten die via filmpjes werden gepresenteerd. Ook keken ze naar de toekomst. Projecttrekker ARK gaf het stokje door aan beide andere organisaties, die afgesproken hebben de voortzetting van de GBRA te gaan trekken. Ook de andere zeven projectpartners - Biologische Station Kreis Wesel, NABU-Naturschutzstation Niederrhein, Naturschutzzentrum im Kreis Kleve, Sportvisserij Nederland, Stichting De Bastei, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Waterschap Rijn en IJssel – tekenden het samenwerkingsconvenant.

Vlnr: Jos Rademakers, Bernadette Botman, Marjolein van de Zandschulp en Birgitta Radermacher
Vlnr: Jos Rademakers, Bernadette Botman, Marjolein van de Zandschulp en Birgitta Radermacher

De 10 Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties hebben tussen mei 2017 en juni 2021 intensief samengewerkt in de GBRA. Ze concentreerden zich op vier thema’s: otters, trekvissen, uiterwaardontwikkeling en netwerkontwikkeling & communicatie. Dieren, planten en rivieren houden zich immers niet aan grenzen. Een bloemlezing uit de resultaten:

Otters veilig laten oversteken

Door gezamenlijke workshops en overleggen hebben de Duitsers en Nederlanders veel geleerd over monitoring van otters en geïnventariseerd welke knelpunten de dieren tegenkomen, zoals gevaarlijke wegen. De Duitsers zijn geïnspireerd door de otterpassages die in Nederland al regelmatig worden aangelegd, en inmiddels is de eerste ook in Noordrijn-Westfalen gerealiseerd, zo is te zien in dit filmpje. In totaal zijn 18 verkeersknelpunten veiliger gemaakt voor otters in Nederland en Duitsland. Ook zijn aan beide zijden van de grens kunstmatige otterburchten aangelegd.

De otter keert terug

Ruimte voor trekvissen

Trekvissen zijn een mooie indicator van een natuurlijk en robuust riviersysteem, zo laten de filmpjes zien. In het ene filmpje is te zien hoe de Duitse en Nederlandse partners samen de monitoring van trekvissen hebben opgepakt. Het andere filmpje toont het uitzetten van larfjes van de elft, een trekvis die in de Rijn was uitgestorven. In Duitsland gebeurde dit al vaker, maar op 1 juni had Nederland de primeur. Daarbij was er ook aandacht voor herstel van de steur in de Rijn.

Eerste elften uitgezet in Nederland

Uiterwaarden verbinden over de grens

Ook uiterwaarden houden zich niet aan grenzen. Binnen de GBRA zijn er plannen gemaakt voor het verbinden van natuurgebieden over de grens. Ook maakten de Duitse partners kennis met rivierhout: bundels bomen die goed verankerd in ondiepe delen van de rivier afgezonken worden en zo ruimte bieden aan planten en dieren. Eind mei werd het eerste rivierhout in het Duitse deel van de Nederrijn afgezonken.

Uiterwaardenontwikkeling | De laatste druppel?

Communiceren over de grens

Het doel ‘netwerken’ is in elk geval behaald, de deskundigen weten elkaar inmiddels goed te vinden. Ook op educatief gebied hebben de projectpartners elkaar geïnspireerd. De Duitse dierspoorstempels, waarmee je sporen van otters of bevers kunt namaken tijdens een schoolexcursie, vielen ook in Nederland zeer in de smaak. Er zijn tientallen excursies georganiseerd voor kinderen en volwassenen.

De 10 organisaties zien uit naar nog vele jaren vruchtbare samenwerking!

Meer informatie? Zie www.gbra.eu