U bent hier

ARK op dreef met Wilde katten in Limburg

14-12-2021|DOORARK Rewilding Nederland

Het nieuwe ARK-project ‘Opmars van de Limburgse kat, een groene loper voor de wilde kat in Limburg’ is zomer 2021 in volle vaart van start gegaan. Het project valt binnen het programma ‘Actieve soortenbescherming 2020-2024’ van de provincie Limburg.

Ambitie

De ambitie is om de Wilde kat, die in het uiterste zuiden van Limburg vaste voet aan de grond heeft gekregen, betere mogelijkheden te bieden voor migratie en vestiging in de rest van Zuid-Limburg én in Midden-Limburg. Hierdoor kan een sterke Wilde kattenpopulatie ontstaan. Zo kan Limburg gaan functioneren als kweekvijver voor naburige provincies zoals Noord-Brabant, waar in 2020 al het zuster-project ‘Welkom Wilde Kat in Brabant’ van start is gegaan.

Europese Wilde kat (Felis silvestris silvestris)
Europese Wilde kat (Felis silvestris silvestris)

Leefgebieden en corridors

Met inrichtingsmaatregelen zoals de aanplant van bos en struweel gaan we corridors en stepping stones realiseren. Ook gaan we bestaand en potentieel leefgebied uitbreiden en verbeteren. In de kern draait het om ontwikkeling van struweelhagen, ruige graslanden, structuurrijke bossen en struweelrijke bosranden. Dit is niet alleen goed biotoop voor de Wilde kat, maar ook voor de Grauwe klauwier, tal van vlinders, de herpetofauna en vele andere soorten vogels en insecten.

Aan de slag

De eerste verkenningen met terreineigenaren om samen in het veld concreet aan de slag te gaan zijn al gedaan. Bovendien is onlangs een student van de Universiteit van Utrecht aan een monitoringsprogramma begonnen. Het onderzoek moet leiden tot een beter beeld van de huidige verspreiding van de Wilde kat en meer inzicht in zijn terreingebruik. Ondertussen is ook hard gewerkt aan een herziene uitgave van de ‘Roofdiergids, herkenning van West Europese roofdieren en hun sporen’ door Jaap Mulder en ARK-tekenaar Jeroen Helmer. Half december rolt hij van de pers!

Wasbeer en wasbeerhond in de vernieuwde Roofdiergids 2021
Wasbeer en wasbeerhond in de vernieuwde Roofdiergids 2021

Roofdiergids bestellen?

Voorkant van de vernieuwde en uitgebreide editie van de Roofdiergids 2021
Voorkant van de vernieuwde en uitgebreide editie van de Roofdiergids 2021

De geactualiseerde en prachtig geïllustreerde Roofdiergids kan nu al worden besteld bij ARK voor de speciale prijs van 8,00 euro (exclusief verzendkosten). Deze gids (48 pagina’s) gaat iedereen helpen bij de herkenning van de in Nederland en Vlaanderen voorkomende landroofdieren, waaronder de Wilde kat. Ook worden de twee soorten zeehonden beschreven.

Met de nieuwe Roofdiergids in huis of op zak hoeft niemand meer de Cyperse huiskat te verwarren met de échte Wilde kat, alhoewel… het blijft soms moeilijk want een jagende Cyperse kat oogt in de natuur ook behoorlijk wild. Zeker is wél dat een kat die overdag  in de achtertuin jaagt, geen wilde is, want de Wilde kat is een schuw nachtdier.

Het project ‘Opmars van de Limburgse kat, een groene loper voor de wilde kat in Limburg’ wordt mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Nationale Postcode Loterij.