U bent hier

Wespendief ontdekt nieuwe natuur in het Gulpdal

9-07-2020|DOORARK Rewilding Nederland

Sinds 2018 werkt ARK aan het klimaatbestendiger maken van het Gulpdal. Dit project ‘Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur’ is mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Wallonië, Vlaanderen en Nederland werken in dit project samen aan een duurzame waterhuishouding waar mens, natuur én landschap van profiteren. Door de hellingen en oevers langs de Gulp hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven kan het water langer vastgehouden worden.

Uitzicht op het Gulpdal in Wallonië (foto: Imke Nabben)
Werkbezoek aan het hellinggrasland aan de bovenloop van de Gulp in Wallonië (foto: Imke Nabben)

4500 bomen aangeplant

In het voorjaar van 2019 kocht ARK samen met projectpartner Natagora de eerste 7 hectare in Wallonië aan in het kader van Grenzenloos Gulpdal. Dit gebied - een aaneengesloten blok van hellinggrasland aan de bovenloop van de Gulp bij Henri Chapelle - heeft een prachtige ligging aan de rand van het Bois de Hees en kijkt uit over het Gulpdal. De zeven hectare zijn inmiddels ingericht. Er zijn ruim 4.500 bomen en struiken aangeplant die gaan uitgroeien tot weelderige struwelen. En er is een raster met poort geplaatst zodat het gebied begraasd kan worden door 6 Galloways (drie koeien en drie kalveren). Door het extensieve beheer ontstaat er een ruw grasland dat de afstroom van regenwater remt terwijl de bomen en struiken met hun diepere wortels het indringen van water in de bodem bevorderen. Geen overbodige luxe op de plaatselijk zeer steile kalkstenen hellingen.

Wespennest uitgegraven door wespendief (foto: Imke Nabben)
Wespennest uitgegraven door wespendief (foto: Imke Nabben)

Overal sprinkhanen, vlinders en bijen

We bezochten het gebied deze week met onze projectpartners van Staatsbosbeheer, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Natagora en werden verrast door de vele bloemen, sprinkhanen, vlinders en bijen. We ontdekten talloze mierenbulten die in begraasde graslanden weer bestaansrecht hebben en een waardevol microreliëf vormen waar weer andere soorten met een voorliefde voor extra droge milieus zich thuis voelen. We houden onze ogen open om hier in de toekomst bijzondere plantensoorten als geel zonneroosje en grote tijm te spotten. Volgens de medewerkers van Natagora worden er steeds vaker grauwe klauwieren gezien en is het Bois de Hees territorium van de wilde kat. We hebben dus echt een juweeltje aan de natuur kunnen toevoegen door de extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij!

Wespendief zweeft boven het landschap (foto: Leo Linnartz)
Wespendief zoals die het vaakst wordt gezien: zwevend boven het landschap (foto: Leo Linnartz)

Wespengravers in de lucht

De grote verrassing was een opengewerkt wespennest. Dat moest wel het werk zijn van een wespendief! Deze roofvogel leeft van wespenlarven en graaft daarvoor wespennesten uit. Soms graven ze gaten van meer dan een meter diep om bij de raten met wespenlarven te komen. Maar meestal zie je wespendieven alleen maar zwevend boven de bossen. En jawel, na een half uurtje kwamen er twee prachtexemplaren met hun karakteristieke smalle staart overvliegen. Het bevestigt maar weer dat de maatregelen die we treffen om het landschap klimaatrobuust te maken ook vele andere doelen dienen. Niet alleen bestrijden we wateroverlast en droogte door het water langer vast te houden daar waar het valt. Flora en fauna profiteren overduidelijk mee. En dat is weer aantrekkelijk voor de bezoekers die van het landschap in het Gulpdal komen genieten.