U bent hier

Voorbereidingen voor begrazing in Kleine Willemswaard van start

10-02-2020|DOORARK Rewilding Nederland

Op 30 januari zijn de werkzaamheden in de Kleine Willemswaard gestart voor het mogelijk maken van begrazing in de Kleine Willemswaard in Tiel. De gebeurt in opdracht van ARK Natuurontwikkeling, de tijdelijke beheerder van het gebied. Er wordt een raster geplaatst rondom het gebied met daarin zes klaphekjes om op meerdere plekken het gebied in te kunnen. Binnenkort wordt er een kleine groep runderen in het gebied geplaatst in samenwerking met FREE Nature. Grote grazers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit natuurlandschap. Het natuurlijke proces van begrazing zorgt voor een gebied met meer soorten planten, insecten, vogels en andere dieren. 

Langs de dijk 

Het raster dat geplaatst wordt loopt van de verkeerstoren van Rijkswaterstaat langs de Echteldsedijk en daarna langs de Groene Krib naar de Waal. Het aangeplante bosje zal buiten het raster blijven. Dit is een lengte van ruim twee kilometer. Het plaatsen hiervan zal ongeveer twee weken duren. De grazers zullen waarschijnlijk in maart naar het gebied komen. 

Voor alle Tielenaren  

Met het project FluviaTiel is het gebruik als landbouw gestopt. De Kleine Willemwaard is nu een Stadswaard, een kruising tussen een natuurgebied en een park. Het is een uiterwaard die overstroomt bij hoogwater van de rivier de Waal, zoals nu het geval is. Het is ook een onderdeel van de stad zelf, een uitloopgebied vanuit het stadscentrum. Het is een gebied voor mensen die op zoek zijn naar ruimte, uitzicht, groen en frisse lucht. In de waard mag vrij gestruind worden, ook buiten de paden. 

Natuurlijk proces 

Begrazing is een natuurlijk proces dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van natuurgebieden. ARK Natuurontwikkeling zet zich in voor het terugbrengen van natuurlijke processen. Grote grazers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit natuurlandschap. Natuurlijke begrazing met runderen en paarden leidt tot gevarieerde, half –open landschappen met een grote soortenrijkdom. Niet alleen door het grazen van de dieren, maar ook door hun poep zonder medicijnen waar enorme aantallen insecten op af komen. In het gebied met de grazers blijven honden welkom mits aangelijnd.  

Tijdelijk beheer 

ARK is tijdelijk in dit gebied aanwezig. Het voornemen is om het beheer in 2022 over te dragen aan een liefst lokale beheerder.  We betrekken lokale partijen en bewoners bij ons project door het organiseren van bijeenkomsten om plannen voor de toekomst van de Kleine Willemswaard te delen en te bespreken.  Op 20 februari staat er weer een bijeenkomst gepland. Speciaal voor hondenbezitters uit de omgeving is er op zaterdag 29 februari om 10:30 uur een bijeenkomst in het gebied, bij de verkeerstoren.