U bent hier

Tweede Kamer vraagt regering om beschermde status voor oesterriffen

18-12-2020|DOORARK Rewilding Nederland

In een gezonde Noordzee horen schelpdierriffen. Deze riffen bieden een thuis aan schelpdieren zoals mossels en oesters en vormen een bron van leven onder water. De mossel en platte oester zijn voedsel voor vissen en vogels. Ook zorgen schelpdieren voor een betere waterkwaliteit omdat ze het water schoon filteren, waardoor jagende vissen en vogels hun prooi kunnen zien. De ‘banken’ die de schelpdieren vormen zijn veilige rustgebieden en kraamkamers voor vissen en kreeften. Ze bieden houvast voor veel soorten dieren en planten: haaien en roggen zetten er bijvoorbeeld hun eieren op af.

Schelpdierbank

Dubbel zo veel diersoorten op schelpdierriffen

Onderzoek toont aan dat op wilde schelpdierriffen maar liefst twee keer zoveel diersoorten voorkomen als op bodems met alleen zand. Goed functionerende schelpdierriffen verhogen ook de visproductie en zorgen ervoor dat vissen, schaal- en schelpdieren groter worden, wat weer kansen biedt voor visserij. Daarnaast vervullen oesterriffen een belangrijke rol als klimaatbuffers door hun rol in kustbescherming en stabiliseren van de bodem. Kortom, oesterriffen bieden kansen voor visserij, biodiversiteitherstel, natuurherstel en klimaat.

Tweede Kamer vraagt om actie 

Deze schelpdierriffen hebben echter tot op heden geen beschermde status in de Nederlandse wateren. Wereld Natuur Fonds en ARK hebben de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor de noodzaak tot het toekennen van een beschermde status voor deze platte oesters en de riffen die zij bouwen. Gisteravond heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarmee zij de regering verzoekt om bestaande en toekomstige platte oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Goed nieuws dus voor het herstel van riffen op de Noordzee!