U bent hier

Poep moet leven!

11-02-2020|DOORARK Rewilding Nederland

Poep is een onmisbare schakel in de kringloop van het leven. Honderden soorten planten en dieren zijn er direct van afhankelijk. Veel natuurterreinen worden begraasd met vee van boerenbedrijven, op basis van een pachtovereenkomst, ook wel inscharing genoemd. Dat is niet zonder risico voor zowel planten als dieren in het gebied. De meeste koeien worden, voordat ze het terrein in gaan, behandeld met ontwormingsmiddelen. Deze middelen doden niet alleen de parasieten van de grazers, maar ook de insecten die in die terreinen afkomen op de mest. Hierdoor neemt het aantal insecten en het aantal soorten insecten drastisch af wat zijn weerslag heeft op de dieren die van deze insecten leven. Ook wordt de mest slecht afgebroken waardoor de voedingsstoffen niet beschikbaar komen voor de planten in het gebied.

Sleutelroltekening Poep

Poep-onderzoek

Om dit risico het hoofd te bieden zijn door veel natuurorganisaties de contracten met de inschaarders aangescherpt. De boeren worden hierin verzocht deze middelen ofwel niet te gebruiken, ofwel zo vroeg toe te dienen dat de dieren ze niet meer uitscheiden als ze in het voorjaar een natuurgebied betreden. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt wordt echter niet gecontroleerd, mede doordat het analyseren van mest erg kostbaar is. Omdat poep zo’n belangrijke rol speelt in de natuur heeft ARK Natuurontwikkeling navraag gedaan bij Wageningen Food Safety Research of er, bij een groter aanbod van monsters, kwantumkorting mogelijk is.

Aaskortschildkever op runderpoep. Foto:Henrik Larsson
Aaskortschildkever op runderpoep. Foto:Henrik Larsson

Dat is gelukt! Voor het analyseren van mest bij tenminste 25 monsters is de prijs bepaald op € 175,-. Daar komt nog € 25,- bij per inzending/beheerder voor de organisatie en administratie door ARK. Bij elkaar is dat een kwart van de prijs voor een enkel monster. Hiervoor worden de mestmonsters op 24 algemeen gebruikte middelen en hun metabolieten (stoffen die door processen in de omgeving ontstaan uit de oorspronkelijke gifstoffen en net zo giftig zijn) getest. Zo krijgen beheerders inzicht in de gifgehaltes van de mest in hun gebieden. Op grond daarvan kunnen ze dan zonodig maatregelen nemen.

De mest wordt verzameld in de eerste week van inscharing, in het voorjaar 2020. Meer info over de manier van inzenden volgt nog. Beheerders die interesse hebben kunnen zich alvast melden: jeroen.helmer@ark.eu