U bent hier

Natte overstromingsvlakten rijk aan vis

26-05-2020|DOORARK Rewilding Nederland

In overstromingsvlakten van uiterwaardplassen worden veel soorten vissen aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van RAVON in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en ARK Natuurontwikkeling. In het rapport komt het bijzondere karakter van de overstromingsvlakte aan de orde: met veel plantminnende vissoorten en een hoge dichtheid jonge vis in vergelijking met wateren zonder overstromingsvlakten. In totaal werden 29 vissoorten waargenomen. De verschillen tussen de jaren kunnen groot zijn door verschillen in waterstanden. Bijzonder was jonge kwabaal en veel grote modderkruipers in het Zwarte Water.

Overstromingsvlakten

Natte overstromingsvlakten zijn laag gelegen delen van de rivieruiterwaard die bij hoog water (vaak in de winter) overstromen en waarbij het water vervolgens langzaam uitzakt, vaak tot ver in het voorjaar. Bij het onderzoek ging het om de vraag hoe de visgemeenschap van huidige Nederlandse overstromingsvlakten er uit ziet en welke processen invloed hebben op het functioneren van een overstromingsvlakte.

Visonderzoek in de Oude Waal
Visonderzoek in de Oude Waal

In de zomer en het najaar van 2017, 2018 en 2019 is visonderzoek uitgevoerd in overstromingsvlakten van het Zwarte Water, in De Oude Waal bij Nijmegen en bij Loevestein (buitenpolder Munikkenland). Daarnaast is ter vergelijking ook gekeken naar nabijgelegen referentiewateren zonder overstromingsvlakte. Waterpeil- en temperatuurveranderingen zijn tijdens het onderzoek vastgelegd met loggers. Het rapport gaat in op de (hoge) productiviteit van overstromingsvlaktes, de opgroeifunctie voor vis en de betekenis van dit leefgebied voor zeldzame vissoorten als kwabaal en grote modderkruiper.

Soortenrijk met zeldzame Grote modderkruiper en kwabaal

Het onderzoek toont aan dat de visgemeenschap die in overstromingsvlakten en uiterwaardplassen wordt aangetroffen soortenrijk is, er werden in totaal 29 vissoorten waargenomen, tot 19 soorten per locatie. De visgemeenschap in overstromingsvlakten wordt gedomineerd door plantenminnende (limnofiele) soorten als bittervoorn, ruisvoorn, vetje en generalistische soorten als kleine modderkruiper, blankvoorn en brasem. Onder de aangetroffen vissen bevinden zich soorten die minder talrijk in uiterwaarden in het Nederlandse riviergebied voorkomen zoals bittervoorn en vetje en zeldzame soorten als grote modderkruiper, kroeskarper en kwabaal. De dichtheden bittervoorn, ruisvoorn en vetje die in overstromingsvlakten zijn aangetroffen blijken veelal juveniele vissen te zijn, dit wijst op de rol van opgroeigebied.

Lees hier het hele rapport.