U bent hier

Meedoen met nieuwe natuur beheren in Sompen en Zooislagen

16-12-2020|DOORARK Rewilding Nederland

Het gebied Sompen en Zooislagen - gelegen op 10 kilometer van Den Bosch - behoort tot het Natuurnetwerk Brabant. Op het kaartje hieronder kunt u zien dat het Natuurnetwerk hier nog niet af is. ARK is in gesprek met grondeigenaren om de landbouwpercelen in het middelste deel aan te kopen, met steun van de provincie Brabant. Als dat is gelukt wordt de landbouwgrond omgezet in natuur, zodat een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Als u wilt kunt u meedoen.

Natuurgebied Sompen en Zooislagen: De licht- en donkerblauwe delen zijn landbouw. De groene delen zijn al natuur. (bron: kaart Natuurnetwerk Brabant. Zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart)
Natuurgebied Sompen en Zooislagen: De licht- en donkerblauwe delen zijn landbouw. De groene delen zijn al natuur. (bron: kaart Natuurnetwerk Brabant. Zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart)

 

Waarom is Sompen en Zooislagen een belangrijk natuurgebied?

In dit gebied lag vroeger een rivierarm van de Maas. Deze arm is op den duur afgesloten geraakt van de rivier en opgedroogd. Maar nog steeds was het gebied heel waterrijk, met veel planten- en diersoorten die veel water nodig hebben. Toen het gebied werd omgezet in landbouwgrond, werd het waterpeil ten bate van de landbouw verlaagd. Door het verlies van planten- en diersoorten in Brabant en de verdroging in de afgelopen decennia, is het belangrijk geworden dat er weer meer waterrijke plekken terugkomen. Als de landbouwpercelen beschikbaar komen, dan kan er weer meer water in Sompen en Zooislagen worden vastgehouden. Dieren zoals de otter kunnen dan weer terugkeren. Maar het gebied wordt ook een belangrijke waterbuffer voor tijden van droogte. Ook willen we de nieuwe natuur toegankelijk maken zodat mensen ervan kunnen genieten. Zo profiteren zowel mensen als dieren en planten van de maatregelen.

Op zoek naar grond en beheerders

ARK Natuurontwikkeling is de organisatie die de opdracht heeft om van Sompen en Zooislagen een aaneengesloten Natuurnetwerkgebied te maken. Daarvoor verwerft of -indien gewenst- ruilt ze landbouwpercelen. Dat wordt betaald met geld dat de provincie, via het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant b.v., beschikbaar stelt voor de verwerving en inrichting van gronden in het Natuurnetwerk Brabant.

De tureluur is een weidevogel en moerasvogel die houdt van nattigheid
De tureluur is een weidevogel en moerasvogel die houdt van nattigheid

Samenwerken is belangrijk

Om het doel te bereiken wil ARK graag samenwerken met onder meer agrariërs, waterschap, natuurterreinbeheerders en lokale organisaties. Als zich mogelijkheden voordoen werkt de gemeente Heusden mee in het kader van het verwezenlijken van haar natuurdoelstellingen. Cruciaal zijn ook de mensen die eigenaar zijn van percelen in het gebied. Grondbezitters die nu of in de nabije toekomst een plan hebben voor hun grond en tegelijkertijd de natuur een warm hart toedragen.

Daarom zoeken we u

ARK kan deze eigenaren hierbij van dienst zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Daarom is ze op zoek naar mensen die:

  • willen investeren in de realisatie van natuurontwikkeling
  • kansen zien in kavelruil met eigen gronden, eventueel in combinatie met natuurontwikkeling
  • geïnteresseerd zijn in het verwerven en/of het omvormen naar natuur van gronden in Sompen en Zooislagen

Bewezen successen

 

Grondaankoop en -ruil en het daarna in goede handen achterlaten, is voor ARK bekend terrein. In verschillende provincies heeft het geleid tot tevreden grondeigenaren en méér percelen waarmee de natuur de ruimte krijgt. Zo werd het Natuurnetwerk Brabant al op verschillende plekken succesvol uitgebreid en de agrarische verkaveling verbeterd.

Meedoen doet u zo

 

Wilt u meedoen aan grondverkoop of -ruil, natuurontwikkeling of natuurbeheer? Neem dan contact op met Anke Dielissen van ARK Natuurontwikkeling door een email te sturen naar: anke.dielissen@ark.eu

Blauwe reiger
Blauwe reiger (illustratie Jeroen Helmer)