U bent hier

Edelherten over het spoor

7-02-2020|DOORARK Rewilding Nederland

De Brabantse edelherten kunnen binnenkort in een groter deel van Het Groene Woud terecht. De nieuwe natuurbrug over het spoor tussen Eindhoven en Boxtel, die vrijdag 7 februari 2020 feestelijk is geopend, maakt dit mogelijk. Het ecoduct is de schakel in de verbinding tussen Brabantse natuurgebieden. De brug zorgt er voor dat het leefgebied van de edelherten met ruim 100 hectare kan worden vergroot naar zo’n 350 hectare.

Kloppend Hart van Het Groene Woud

Het nieuwe ecoduct ligt midden in Het Groene Woud, een aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden. Het spoor tussen Eindhoven en Boxtel loopt hier dwars doorheen. Het is, met meer dan 500 treinen per dag, een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Om te zorgen dat dieren veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen trekken, is deze belangrijke verbinding in opdracht van ProRail gebouwd. Het verbindt de natuurgebieden Kampina, De Mortelen, De Scheeken en het Dommeldal met elkaar.

Spoorwegecoduct de Mortelen. Bron: ProRail.
Spoorwegecoduct de Mortelen. Bron: ProRail.

Natuurbrug De Mortelen

Natuurbrug De Mortelen is 40 meter lang en overbrugt daarmee maar liefst vier treinsporen. Dit nieuwe ecoduct ligt in het verlengde van de al bestaande natuurbrug over de snelweg A2, in De Scheeken. Beide ecoducten zijn onderdeel van het edelhertenleefgebied. De edelherten zorgen hier voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied en zorgen daar voor natuurlijke overgangen die bijzonder rijk zijn aan planten en dieren.

Na de uitzet van edelherten in Brabant in maart 2017, staken de eerste edelherten al binnen vier dagen het bestaande ecoduct (De Scheeken) over. Sindsdien maken de edelherten regelmatig gebruik van de passage, zelfs bijna dagelijks. Sporen op de nieuwe natuurbrug (De Mortelen) laten zien dat die inmiddels ook al in gebruik genomen is door de eerste reeën.

Edelherten in Het Groene Woud. Foto: Mark Kapteijns, Brabants Landschap
Edelherten in Het Groene Woud. Foto: Mark Kapteijns, Brabants Landschap

Van herten tot salamanders

Niet alleen edelherten en reeën kunnen van de nieuwe verbinding gebruik maken, maar ook allerlei insecten, dassen, kamsalamanders, steenmarters en vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder. Bij de bestaande brug over de A2 steken sommige dieren niet alleen over, maar hebben ze er zelfs hun leefgebied van gemaakt. Om de dieren te verleiden de oversteek te maken is ook de nieuwe verbinding zo ingericht dat er voldoende beschutting is.

Eenmalig kijkje op ecoduct

Op zaterdag 8 februari mogen mensen eenmalig een kijkje nemen op de nieuwe natuurbrug (De Mortelen). Daarna is de brug het alleenrijk voor alle dieren van Het Groene Woud. Brabants Landschap, ARK en ProRail organiseren samen een open dag. Iedereen die wil, is welkom! Het is midden in de natuur, dus kom op de fiets, of parkeer uw auto bij de toekomstige Natuurpoort Het Groene Woud in de Vleut in Best en rijd mee met de pendelbus. Kijk hier voor meer informatie.

Natuurbrug over het spoor
Natuurbrug over het spoor

Door het oplossen van ontbrekende verbindingen kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden en worden de leefomstandigheden voor planten en dieren bevorderd. Daarom wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van het NNN, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur EHS). Dit is een netwerk van al bestaande, maar ook nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Het netwerk is echter nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen. Daarom probeert ARK op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen die zorgen voor deze essentiële verbindingen. In Brabant werkt ARK onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.