U bent hier

Voor het eerst oesterbroedjes geplaatst in de Voordelta

6-06-2019|DOORARK Rewilding Nederland

Het gelukt is om in een kwekerij de nakomelingen van volwassen platte oesters zich te laten hechten aan lege oesterschelpen, in samenwerking met Roem van Yerseke en Wageningen Marine Research. De kleine oesterbroedjes op schelpen - ook wel ‘spat-on-shell’ genoemd - zijn op 4 juni 2019 voor het eerst geplaatst in de Noordzee bij de Brouwersdam  (Voordelta) en worden de komende tijd gemonitord op overleving en groei. Dit wordt gedaan in het kader van het herstellen van schelpdierbanken in de Noordzee, waar ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds zich al een aantal jaar voor inzetten.

Tot nu toe werkten ARK en Wereld Natuur Fonds met volwassen platte oesters op hun proeflocaties, maar er zijn onvoldoende oesters beschikbaar voor natuurprojecten en volwassen oesters zijn relatief duur. Het ‘produceren’ van oesterbroedjes op schelpen in kwekerijen en dit uitstrooien op herstellocaties om daarmee het ontstaan van schelpdierbanken te ‘kickstarten’, is op andere plekken in de wereld een beproefde manier (o.a. projecten in de Verenigde Staten en in Australië).

Eerste 'broedjes-pilot'

Het doel van het plaatsen van de oesterbroedjes in de Voordelta is het achterhalen of deze methode perspectief biedt voor schelpdierbankherstel in de Noordzee. Het schelpmateriaal is geplaatst in een proefopstelling, waar gemeten kan worden in hoeverre de jonge oesters hun eerste jaar overleven. Wat de gevolgen zijn van de verhuizing van de kwekerij naar de Voordelta. Bovendien zal deze pilot informatie opleveren over groei van deze oesters in hun eerste jaar. We verwachten dat er nog meer soortgelijke pilots zullen plaatsvinden in de Voordelta dit jaar. Het plaatsen van de oesterbroedjes is gebeurd in samenwerking met Bureau Waardenburg en Stichting Zeeschelp.

Restaurant-oesters

Het schelpmateriaal waar de oesterlarven op hechten, zijn afkomstig van een bijzondere bron. Begin 2019 zijn WWF-NL en ARK begonnen met het inzamelen van lege oesterschelpen uit restaurants. Inmiddels zijn drie partijen aangehaakt: de Oesterij in Yerseke, Hotel New York in Rotterdam en de Zilte Zeemeermin in Arnhem. Het is voor het eerst in Nederland dat de oesterlarven zijn gehecht op het schelpenmateriaal wat via de restaurants is ingezameld.

Wat ging er te water?

  • In een proefgebied van ca. 100 m2
  • Ca. 600.000 oesterbroedjes  op 12.000 schelpen
  • Gemiddeld zo’n 50 broedjes per schelp

Hotspot

Schelpdierbanken zijn een hotspot voor Noordzeenatuur. De soortenrijkdom is er veel hoger dan op zandige bodems, om meerdere redenen. Ze vormen een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Ze bieden voedsel, ook voor vogels. Ze dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien. En bovendien: ze filteren het water en zorgen voor bodemstabiliteit. Ze zijn dus van groot belang voor een gezonde Noordzee. Helaas zijn ze bijna verdwenen en daarom werken we aan herstel.

Schelpdierbanken. Foto: Floor Driessen
Schelpdierbanken. Foto: Floor Driessen