U bent hier

Vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

17-04-2019|DOORARK Rewilding Nederland

Met een toepasselijke openingshandeling werd vandaag de naam van het vogelobservatorium aan het Haringvliet bekend gemaakt. Op basis van een namenwedstrijd selecteerde een vakjury de naam Tij. Het vogelobservatorium Tij is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties sinds 2015 met steun van de Nationale Postcode Loterij werken aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De natuurorganisaties ronden het Droomfondsproject nu af, maar blijven ook na de droomfondsperiode de krachten bundelen voor het Haringvliet.

Vogelobservatorium Haringvliet. Foto: Ro&Ad Architecten
Vogelobservatorium Haringvliet. Foto: Ro&Ad Architecten

En de naam is…..Tij

Vogelbescherming Nederland nam in samenwerking met Natuurmonumenten het initiatief om een bijzondere vogelkijkplek te realiseren. Uitgangspunt was een plek te creëren waar mensen de prachtige deltanatuur van het Haringvliet op unieke wijze kunnen beleven. De natuurorganisaties nodigden omwonenden uit om met een passende naam te komen voor het vogelobservatorium. Uit ruim 700 inzendingen selecteerde de vakjury - bestaande uit Fred Wouters (directeur Vogelbescherming Nederland), Jan de Roon (boswachter Natuurmonumenten) en Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming Nederland en vlogger voor het Haringvliet), de naam Tij. 

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw. En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.”

Spectaculair vogelobservatorium

Het vogelobservatorium Tij is gelegen aan de rand van het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam. Het is een bijzonder en duurzaam ontwerp van RAU Architecten in samenwerking met Ro&Ad Architecten. Het vogelobservatorium Tij biedt een fantastisch uitzicht op de deltanatuur van het Haringvliet en haar vogelrijkdom. Er broedt onder andere een kolonie van duizenden grote sternen op de eilandjes voor de kust van Scheelhoek. Naast de steun van de Nationale Postcode Loterij is de ontwikkeling van het vogelobservatorium mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds. 

Een blijvende samenwerking voor het Haringvliet

Het vogelobservatorium Tij is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet. Sinds begin 2015 slaan zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio de handen ineen voor het Haringvliet: ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Aanleiding is het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen waarmee er weer een verbinding ontstaat tussen zee en rivier.

Met de opening van het vogelobservatorium ronden de natuurorganisaties de activiteiten van het Droomfondsproject Haringvliet af. Met de bijdrage van 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, die de natuurorganisaties in samenwerking met de regio hebben weten te verdubbelen, zijn belangrijke stappen gezet voor het Haringvliet. Niet alleen de natuur heeft een flinke impuls gekregen. Ook zijn er mooie voorzieningen aangelegd om mensen van die natuur te laten genieten, bewoners een fijnere leefomgeving te bieden en de lokale economie te stimuleren.

Droomfondsproject Haringvliet

Enkele hoogtepunten van het Droomfondsproject Haringvliet (zie ook www.haringvliet.nu):

  • 100 hectare drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder de aanleg van een nieuw vogel- en viseiland “Bliek” en uitbreiding van Scheelhoek met 80 hectare.
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is voor de mens op veel plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en het vogelobservatorium Tij.

Dit betekent niet dat de samenwerkende natuurorganisaties nu ‘klaar’ zijn met het Haringvliet. Zij blijven ook na de droomfondsperiode de krachten bundelen voor een dynamische delta. Dat is niet iets wat je van vandaag op morgen realiseert. De zes samenwerkende natuurorganisaties zien nog veel kansen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet en bouwen graag verder op de mooie basis die ze de afgelopen jaren samen met de regio hebben kunnen leggen.