U bent hier

Vacature Raad van Toezicht

8-03-2019|DOORARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling is in 1989 opgericht om de natuur én ons denken over de natuur in beweging te brengen. ARK zet concrete voorbeeldprojecten op en ontwikkelt nieuwe natuurgebieden, in Nederland en het nabije buitenland. Na 30 jaar is onze visie nog steeds vernieuwend. ARK Natuurontwikkeling wil de ontwikkeling van spontane, robuuste en toegankelijke natuur aanjagen. Omdat het geven van ruimte aan wilde, nieuwe natuur een onmisbare aanvulling is op het beschermen, herstellen en beheren van de natuur die we nog hebben. ARK Natuurontwikkeling is een stichting met circa 30 medewerkers.

Wij zoeken één of twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Functie

De Raad van Toezicht staat de directie van ARK Natuurontwikkeling bij met raad en daad en ziet erop toe dat de bedrijfsvoering van ARK Natuurontwikkeling verantwoord is, de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is en tegelijkertijd invulling geeft aan de missie van ARK Natuurontwikkeling. Innovatief werken en een zekere mate van risicovol handelen behoren tot de werkwijze van ARK Natuurontwikkeling.

In lijn met het nieuwe meerjarenplan legt ARK de komende jaren de focus op (onder andere) de ontwikkeling van kansrijke coalities die denkbaar zijn tussen (klimaat)bestendig waterbeheer en natuurontwikkeling én de kansen voor verbreding van de financiering van de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Gevraagde ervaring en kwaliteiten

  • Wij zoeken een of twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
  • Enerzijds zoeken we iemand met veel ervaring in het werkveld van waterbeheer, drinkwaterwinning en/of hoogwaterveiligheid.
  • Hij/zij heeft bovendien een goed inzicht in de strategische en economische waarde van water in relatie tot natuurontwikkeling.
  • Anderzijds zoeken we iemand met ervaring met investeringen in gebiedsontwikkeling en/of het benutten van private en particuliere financieringsmogelijkheden.
  • Persoonlijke affiniteit met de ambitie van ARK om grenzen te verleggen voor spontane en robuuste natuur is uiteraard ook een pré.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar. Inclusief voorbereiding en ad hoc inzet is de geschatte inzet 8 à 10 dagdelen per jaar. De functie als lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Klik op de links voor informatie over de Raad van Toezicht en het Jaarverslag van ARK Natuurontwikkeling. Neem voor meer inlichtingen over de vacature contact op met Chris Kalden, voorzitter van de Raad van Toezicht, via kaldencj@xs4all.nl.