U bent hier

Succes met natuurlijke aanleg schelpdierbanken

28-07-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De oesterbroedjes in de Voordelta zijn flink gegroeid! Dat bleek uit twee monitoringsdagen bij de Brouwersdam. Dit voorjaar zijn er voor het eerst kleine oesterbroedjes op schelpen in de Noordzee geplaatst om te onderzoeken of dit een succesvolle manier is om nieuwe schelpdierbanken te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn hoopvol. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds zetten zich al een aantal jaar in voor schelpdierbanken.

Flink gegroeide oesterbroedjes tijdens monitoring
Flink gegroeide oesterbroedjes tijdens monitoring

De eerste stap is gezet

Tussen juni en juli zijn er op twee locaties oesterbroedjes op schelpen – ook wel spatt-on-shell genoemd – te water gelaten bij de Brouwersdam in de Voordelta. Enkele weken later zijn de gebiedjes weer bezocht om te onderzoeken hoe de jonge oestertjes de verhuizing naar de Voordelta hebben doorstaan. De eerste resultaten zijn goed: ze zijn hard gegroeid! Bij de plaatsing waren de broedjes ongeveer 5 mm en een paar weken later bleken ze 3, 4 of zelfs 5 keer zo groot. Dit zijn prachtige resultaten voor de eerste paar weken. De volgende vraag is hoe ze het stormseizoen (in het najaar) en de winter gaan overleven. Hier komen we volgend voorjaar achter.

Oesterbroedjes bij uitzetten in Voordelta
Oesterbroedjes bij uitzetten in Voordelta

De sterkste overleven

In deze eerste periode is ook een groot deel van de jonge oesters verdwenen (ca. 50%), dit is geheel volgens verwachting. Dit komt overeen met de natuurlijke trend waarbij nieuwe generaties van schelpdieren (en ook veel andere dieren, algen en wierenop zee) in het jongste stadium massaal aanwezig zijn. Hiervan bereikt slechts een fractie volwassen leeftijd. Ook was er, met ongeveer 50 oesterbroedjes per schelp, concurrentie om ruimte tijdens de groei. Het uitgangspunt is tenslotte dat de sterkste overleven.

Monitoring groei oesterbroedjes
Monitoring groei oesterbroedjes

Minder concurrentie

Het doel van dit experiment is om een andere methode van aanleg van schelpdierbanken te ontwikkelen dan het werken met volwassen oesters. “Als het werken met ‘spat-on-shell’ lukt kunnen we dichter bij de natuurlijke processen blijven en is er geen concurrentie meer om oesters met de consumptiemarkt. Hierdoor zal het aanleggen van schelpdierbanken goedkoper worden.” Aldus de projectleider Karel van den Wijngaard.

Hotspot

Schelpdierbanken zijn een hotspot voor Noordzeenatuur. De soortenrijkdom is er veel hoger dan op zandige bodems, om meerdere redenen. Ze vormen een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Ze bieden voedsel, ook voor vogels. Ze dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien. En bovendien: ze filteren het water en zorgen voor bodemstabiliteit. Ze zijn dus van groot belang voor een gezonde Noordzee. Helaas zijn ze bijna verdwenen en daarom werken we aan herstel.

Het schelpdierenproject wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE-bijdrage van de Europese Unie.