U bent hier

Natuurgebieden Kempen~Broek na 10 jaar verbonden

5-12-2019|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken in GrensPark Kempen~Broek al tien jaar aan het verbinden van natuurgebieden. Vorige week is er een reuzestap gezet op weg naar robuustere natuur. Op vier plaatsen werden wildroosters geplaatst waardoor dieren nu twee aaneengesloten gebieden van in totaal 217 hectare kunnen doorkruisen. Grote grazers kunnen er nu vrij rondtrekken en zo ontstaat er een gebied met rijke flora en fauna en een divers en open landschap.

Taurossen in het Kempen~Broek
Taurossen in het Kempen~Broek

Natuurgebieden aan elkaar gekoppeld

In het Kempen~Broek werkt ARK Natuurontwikkeling samen met Natuurmonumenten aan het vergroten en het natter maken van natuurgebieden. En het resultaat mag er zijn. Door het plaatsen van de wildroosters zijn natuurgebieden aan weerszijde van de Kettingdijk en de Laurabossen vorige week met elkaar verbonden. Er ligt nu een groot aaneengesloten natuurgebied van 155 ha. Het gebied loopt helemaal door in de richting van de Kruispeel waar ARK vorig jaar een gebied van circa 30 hectare aan de natuur heeft teruggeven na de verhuizing van een industriebedrijf. Verder zijn ook de natuurgebieden Raamweiden, Graus en Ooms door het plaatsen van wildroosters met de zuidzijde van de Pruiskesweg verbonden. Daardoor ontstaat ook bij de Pruiskesweg nu nog een tweede aaneengesloten gebied van circa 62 ha.

De wildroosters worden geplaatst in het Kempen~Broek
De wildroosters worden geplaatst in het Kempen~Broek

Veel bijzondere plant- en diersoorten

Zo ontstaan er niet alleen grootschalige natuurgebieden, maar door de combinatie van kwel (grondwater dat onder druk aan het oppervlakte komt), hoge waterkwaliteit en landschappelijk variatie in de Loozerheide, Raamweiden, Kwaoi Gaat en langs de Kettingdijk is er ook een bijzonder natuurgebied ontstaan met een zeer hoge biodiversiteit. In deze natuurgebieden komt bijvoorbeeld wilde gagel, pilvaren en moerhertshooi voor. Ook de zeldzame waterviolier is in sommige natte stukken aanwezig. Boomkikkers hebben zich vanuit België in het gebied gevestigd en de kleine ijsvogelvlinder komt veelvuldig voor in de vochtige bossen. Ook grote weerschijnvlinder en zeldzame zwarte ooievaars worden regelmatig waargenomen. Het gebied is daarnaast steeds rijker aan zoogdieren. Van wilde zwijnen tot reeën. De bever en boommarter zijn terug van weggeweest en in de toekomst zal waarschijnlijk ook de otter zijn weg terug naar het Kempen~Broek vinden.

Zwarte ooievaar
Zwarte ooievaar (Foto Staffan Widstrand)

Grazers houden Kempen~Broek open

Een andere factor die in het Kempen~Broek sterk bijdraagt aan de hoge soortenrijkdom is de jaarrond begrazing met natuurlijke kuddes paarden en runderen. Behalve dat deze grote grazers prachtig zijn om te zien, dragen de grote planteneters ook bij aan een gevarieerd en structuurrijk landschap. De grazers zorgen voor afwisseling en open plekken in het landschap. Zo ontstaan er pionier milieus, struwelen, gevarieerde bosranden en open plekken in het bos. Hierdoor komt er leefgebied bij voor allerlei soorten kleine zoogdieren, marterachtigen, vogels en insecten.

Altijd water te vinden

Het verbinden en vergroten van natuurgebieden heeft nog een voordeel voor veel dieren. Juist de afgelopen zeer droge en hete zomers hebben aangetoond dat het van groot belang is dat er voldoende water in een gebied aanwezig is. Door de verbindingen die nu zijn aangelegd, wordt het leefgebied van de grazers fors uitgebreid. In de toekomst is er ook in tijden van droogte altijd wel ergens water te vinden in moerassige stukken of bij beken.