U bent hier

Natuur beheren in het Dommeldal en De Geelders?

18-06-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De inschrijvingstermijn is gesloten. Er zijn 12 inschrijvingen ontvangen.

Tussen Son en Breugel en Boxtel liggen de gebieden De Geelders en het Dommeldal. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met waardevolle cultuurhistorische objecten. Waar agrarische bedrijven ontwikkelkansen houden in een samenspel met natuur en water. In het gebied liggen nog kansen voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied van duurzaamheid en de agrarische sector en met oog voor behoud van waarden (landschappelijk en cultuurhistorie). Er is een noodzakelijke natuuropgave (N2000 en Natuurnetwerk Noord-Brabant), de behoefte om het watersysteem te optimaliseren.

Voor de ontwikkeling van het gebied, is ARK Natuurontwikkeling als trekker aangewezen om het gebiedsproces vorm te geven. ARK werkt daarbij samen met de gebiedspartijen waaronder de gemeenten, agrariërs, waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO's) en lokale netwerken. Zie ook brabantsgoudinhetgroenewoud.nl. De partijen werken samen aan de verschillende ambities in het gebied.

Gebiedskaarten Het Groene Woud. Kijk in de bijlagen voor losse kaarten
Gebiedskaarten Het Groene Woud. Kijk in de bijlagen voor losse kaarten

Om de ambities te realiseren zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Kavelruil is bijvoorbeeld zo’n instrument. Daarnaast wordt een beroep worden gedaan op de gelden die de provincie Noord-Brabant, via het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant (GOB) beschikbaar stelt voor de verwerving en inrichting van gronden in het Natuurnetwerk Brabant. Onder andere in De Geelders en het Dommeldal maar ook daarbuiten heeft de overheid gronden verworden om de genoemde ambities binnen het natuurnetwerk te realiseren. Deze gronden kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld via een kavelruil.

Via deze oproep zijn wij op zoek naar initiatiefnemers die:

  • willen investeren in de realisatie van natuurontwikkeling;
  • kansen zien voor deelname met eigen gronden aan een grondruil, al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling;
  • geïnteresseerd zijn in de verwerving en/of inrichting van gronden uit de grondbank, al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling.

Eerder heeft het Brabantse project de Verborgen Raamvallei als eerste gebiedsproject in de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen om een kavelruilproject te starten voor de realisatie van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB) en om de agrarische verkaveling te verbeteren. ARK Natuurontwikkeling heeft eerder vele kavelruilen succesvol uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan kavelruil, natuurontwikkeling of natuurbeheer? Wellicht heeft u ook interesse om mee te doen aan grondruil, natuurbeheer of natuurontwikkeling? Neem dan uiterlijk 15 juli 2019 contact op met ARK Natuurontwikkeling via ger.vandenoetelaar@ark.eu.