U bent hier

Maashorst verbonden tot één groot natuurgebied

4-10-2019|DOORARK Rewilding Nederland

Een bijzonder moment voor de Brabantse natuur. Op Wereld Dierendag, 4 oktober, is het ecoduct over de A50 in de Maashorst officieel geopend voor grote grazers. Dit ecoduct herstelt, samen met de tussenliggende verbindingszone en het ecoduct verderop over de N324, de koppeling van de natuurgebieden rondom Herperduin met de rest van De Maashorst. De grazers hebben dankzij de ecoducten maar liefst 1100 hectare natuur tot hun beschikking. In dit gebied zorgen zij voor het vergroten en opbloeien van de biodiversiteit. De Maashorst wordt zo steeds meer de groene long voor de wijde omgeving.

Exmoorpony's op de Maashorst
Exmoorpony's op de Maashorst

KROON OP HET WERK

De twee ecoducten bij Oss en Schaijk werden al door tal van kleine dieren gebruikt. Sinds kort kunnen ook taurosrunderen en Exmoor pony’s de oversteek maken. Doordat deze grazers plantenzaden verspreiden via hun vacht en hun mest.gaan ze zorgen voor een toename van de soortenrijkdom aan beide kanten van het natuurgebied. Ook kan er nu genetische uitwisseling plaatsvinden tussen de kuddes aan beide zijden.  

ARK heeft samen met Staatsbosbeheer en de vier Maashorstgemeenten gewerkt aan de Maashorst tot één groot aaneengesloten natuurgebied. Een oergebied in Brabant waar volop ruimte is voor wildernisnatuur. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn in het gebied vrijgelaten. Er zijn diverse landbouwpercelen opgekocht, ingericht en aangesloten op de rest van de Maashorstnatuur. En met resultaat: bijzondere en zeldzame soorten als grauwe klauwier, raaf, veldkrekel en kleine parelmoervlinder keerden al terug naar de Maashorst. De opening van de natuurbrug is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. Met wildcamera’s is al geregistreerd dat de taurossen en Exmoor pony’s het ecoduct nua gebruiken.

 

Grazers en hun economische waarde

In de Maashorst werken we aan wilde natuur met natuurlijke processen om de biodiversiteit van het gebied groter maken. Dit heeft niet alleen een positief effect op de natuur, ook de lokale economie en het toerisme profiteren ervan. Maar misschien nog wel veel belangrijker: mensen voelen zich beter en zijn productiever als ze leven in een groene omgeving.* Door te grazen, snoeien, schuren, zandbaden te nemen en rond te trekken onderhouden de grazers die groene longen. Zo groeit de Maashorst niet dicht en wordt de soortenrijkdom vergroot. Elke soort grazer heeft daarbij zijn eigen effect en vult de andere soorten daarin aan. Samen geven ze het landschap vorm. Planten, insecten en vogels zijn afhankelijk van de aanwezigheid van deze grazers. In totaal leven er nu 75 taurossen en 28 Exmoor pony’s in de Maashorst. Naast de runderen en paarden leeft er ook nog een kudde wisenten in de Maashorst. Zij grazen echter in een afgesloten gebied.

*Bron: Artikel ‘Biodiversiteit’ van de Universiteit van Wageningen over het belang van biodiversiteit.