U bent hier

Kunstige wisent

23-04-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De historische dreven in het Brabantse natuurgebied de Maashorst zijn verrijkt met een aantal kunstprojecten ontworpen door Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen. Een van deze projecten is een beeld van een wisent. Op de hekken bij twee poorten naar het begrazingsgebied is zo'n beeld bevestigd. Je kunt aan de achterkant je hoofd als het ware in de wisentkop steken. Door de ogen van het beeld kijk je dan naar het begrazingsgebied vanuit het perspectief van een wisent. Bovendien kijk je naar een houten paal die precies 50 meter verderop staat. Zo weten mensen hoe groot de afstand is die ze tot de grote grazers aan moeten houden.

De kunstige wisent geeft goed aan hoe veel afstand je dient te houden
De kunstige wisent geeft goed aan hoe veel afstand je dient te houden

Bezoekers dienen een afstand van minstens 50 meter tot de wisenten, Exmoor pony's en Taurossen in het gebied aan te houden. Op deze manier worden de dieren zo min mogelijk verstoord en houdt u de beste kans het natuurlijk gedrag te kunnen bekijken.

Handige video: Wat moet je doen als je een kudde grazers tegenkomt

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een zeldzaam dier. Het dier verdween circa 100 jaar geleden uit het wild, maar maakt nu een comeback. Door inzet van mensen keert de wisent in steeds meer Europese natuurgebieden terug. Sinds maart 2016 leven er wisenten op de Maashorst. Het wisentgebied is toegankelijk tijdens begeleide excursies. De wisenten zijn ook te zien vanaf een aantal plekken langs het raster. Aan de Udensedreef is hiervoor een uitkijkpunt ingericht. Op de website allemaalmaashorst.nl staat informatie over parkeren en wandelingen naar het leefgebied van de wisenten.

Samen met andere grazers zorgen wisenten voor geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar graslanden. De permanente graasdruk van al deze grazers onderdrukt snelgroeiende soorten als grassen, struiken en bomen en laat soorten met dorens, stekels en antivraatstoffen, zoals doornstruiken en bloemen profiteren. Wisenten grazen en snoeien niet alleen, ook op andere manieren hebben ze effect op het landschap. De mest van de dieren komt in geconcentreerde hopen naar buiten, waardoor hele kleine verschillen in voedselrijkdom ontstaan. Door betreding, schuren en het nemen van zandbaden maken wisenten kleine open plekken waar weer andere soorten van profiteren.

ARK Natuurontwikkeling werkt in de Maashorst aan ontwikkeling van nieuwe natuur en zorgt voor het beheer met grote grazers. ARK ontwikkelt natuur waar natuurlijke processen zoveel als mogelijk de ruimte krijgen en waar de mens als bezoeker van het natuurgebied welkom is.