U bent hier

Grote grazers en veiligheid in de Maashorst

10-04-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant en een belangrijk recreatiegebied voor de regio. ARK Natuurontwikkeling werkt samen met lokale partijen en gemeenten om de rijke natuur in het hart van de Maashorst terug te brengen waar mensen volop van kunnen genieten. Begrazing door grote grazers is daarvoor een belangrijk middel. Hierdoor ontstaat een afwisselend landschap waarin tal van planten en dieren floreren. De Maashorst is door die ontwikkeling van nieuwe natuur en het inzetten van grote grazers de laatste jaren een van de mooiste natuurgebieden van Noord-Brabant geworden. Van heinde en verre komen recreanten inmiddels wandelen en fietsen in de Maashorst omdat het gebied de laatste jaren zo aantrekkelijk is geworden. Veel mensen komen zelfs speciaal kijken om te genieten van grote grazers als taurossen, wisenten en Exmoor pony’s.

Natuurlijk willen we dat een bezoek aan de Maashorst op een veilige manier kan. Samen met de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer doen we er alles aan om daarvoor te zorgen. We vinden het daarom heel erg dat een tauros in het begrazingsgebied Zevenhuizerweg op zaterdag 16 maart twee wandelaars heeft belaagd. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door twee andere mensen die even daarvoor hun hond loslieten in hetzelfde gebied. In begrazingsgebied Zevenhuizerweg is dat echter verboden. De loslopende hond viel de groep taurossen in het gebied meerdere keren aan. De kudde was al extra waakzaam door de geboorte van een kalfje en voelde zich door de hond bedreigd. Twee wandelaars die vlak daarna door het gebied wandelden zijn de dupe geworden van de door hond opgejaagde en geïrriteerde groep taurossen. We vinden het verschrikkelijk wat deze mensen is overkomen en hebben ze meteen een bezoek gebracht om ze een hart onder de riem te steken. We hopen dat ze snel de oude worden en binnenkort weer in hun favoriete wandelgebied de Maashorst kunnen wandelen!

Maashorst
Maashorst

 

Ook hebben we in het gebied onmiddellijk maatregelen genomen. Nadat een Maashorstranger de wandelaars had geholpen is het gebied meteen afgesloten. Daarna is direct gestart met het weghalen van de taurossen. Hoewel deze groep taurossen hun natuurlijke gedrag vertoonde (de kudde nam het net geboren kalfje in bescherming), is - om elk risico uit te sluiten - toch besloten dat een geïrriteerde kudde niet in een gebied met recreanten thuishoort. De afgelopen weken zijn we ook aan de slag gegaan om samen met de beheerders de situatie uitvoerig te analyseren en evalueren. Op basis daarvan brengen we advies uit aan de samenwerkingspartners om de veiligheid verder te verbeteren. Uiteraard wil ook ARK herhaling voorkomen. Wij zullen daarvoor alles in het werk stellen.

ARK, de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer willen heel graag dat mensen genieten van de natuur in Maashorst. De Maashorst is een natuurgebied waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en grote grazers rondlopen. Wie het natuurgebied bezoekt zal daarom rekening moeten houden met de natuur en de dieren. Dat betekent minimaal 50 meter afstand houden van grote grazers. Maar vooral geen honden los laten lopen. Wie zich aan deze regels houdt, draagt bij aan een veiliger Maashorst. Zo kan iedereen van de prachtige natuur genieten.

Honden altijd aan de lijn

Om dit te realiseren hebben wij uiteraard de hulp van alle bezoekers van de Maashorst nodig. Wilt u de hond los laten lopen, ga dan alstublieft naar de daarvoor aangewezen hondenloslaatgebieden. Er komen binnenkort nog enkele hondenloslaatgebieden bij. Wilt u met de hond toch het begrazingsgebied in om te genieten van de grote grazers? Hou uw hond dan altijd aan de lijn. Hou daarnaast ook voldoende afstand tot de grazers. De gedragsregels voor het betreden van de Maashorst staan vermeld op de borden bij alle ingangen van de Maashorst. Wandelen en fietsen in de Maashorst wordt door bezoekers ervaren als een belevenis. Als we samen de regels in acht nemen, kan iedereen veilig van dit prachtige gebied genieten.