U bent hier

Green Friday voor de otter

29-11-2019|DOORARK Rewilding Nederland

Onlangs brachten de Zoogdiervereniging en Wageningen Environmental Research het goede nieuws dat de otterpopulatie in Nederland blijft toenemen. Maar ook de trieste kanttekening dat het aantal verkeersslachtoffers erg hoog blijft. Dat laatste is helaas ook het geval in de Gelderse Poort. Daarom gaat ARK Natuurontwikkeling de otter daar helpen met gerichte maatregelen zodat het aantal verkeersslachtoffers afneemt. Help ook mee en maak van Black Friday een Green Friday voor otters.

Otters Gelderse Poort hebben het moeilijk

Onlangs werd in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen weer een otter doodgereden. Zo kreeg de zich langzaam herstellende otterpopulatie in het rivierengebied opnieuw een gevoelige tik. De acht otters in de Gelderse Poort en omgeving zijn nu nog maar met zeven. Ofschoon otters een reputatie hebben als waterbewoner, zijn ze gewend ‘s nachts grote afstanden (vele kilometers) lopend af te leggen langs de oevers. Ze zwemmen daarbij niet graag onder bruggen door en gaan ook niet graag door duikers. Daarom steken ze dan de weg over. Met alle gevolgen van dien. Maar we kunnen de otter helpen. 

Help de otter en geef een vrije doorgang kado!

Zetje in de rug voor de otter

ARK Natuurontwikkeling bestaat dit jaar 30 jaar. In dit jubileumjaar willen we de otter een extra zetje in de rug geven. ARK werkt al jaren aan herstel van otterleefgebied, het otterveilig maken van kruispunten van wegen en watergangen en aan het bijplaatsen van otters om een brede genetische basis te waarborgen. In dit jubileumjaar zetten we echter een tandje bij in de Gelderse Poort omdat de otter het daar nog erg moeilijk heeft. We gaan een ontbrekende schakel in het leefgebied van otters in de Gelderse Poort veiligstellen en het versnipperde landschap aanpakken. Daardoor kan de otter veiliger door het gebied zwerven en is meteen ook een betere uitwisseling tussen de otterpopulaties in Nederland en Duitsland mogelijk. Zo kan de otter de hele Gelderse Poort weer koloniseren en keert deze prachtige visser terug waar hij hoort: in het rivierengebied.

De otter is hét boegbeeld voor waterkwaliteit
De otter is hét boegbeeld voor waterkwaliteit (Illustratie: Jeroen Helmer)

Maak van Black Friday een Green Friday

We kunnen alle hulp gebruiken om de Gelderse Poort veilig doorkruisbaar te maken voor otters. Maak daarom van Black Friday een groene vrijdag voor otters. Kijk op www.ark.eu/helpdeotter wat je kunt doen om te helpen of lees meer over deze jubileumactie.