U bent hier

Fruit voor vlinders

12-07-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De Brabantse natuurgebieden De Mortelen en Scheeken zijn weer gevarieerder geworden. Brabants Landschap heeft in samenwerking met De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling gezorgd voor meer vruchtdragende struiken en bomen. Deze bomen en planten maken de gebieden vlindervriendelijker.

Bosaalbes in het Brabantse natuurgebied De Mortelen. Foto: Sjors de Kort, Brabants Landschap
Bosaalbes in het Brabantse natuurgebied De Mortelen. Foto: Sjors de Kort, Brabants Landschap

Op bijna 20 locaties zijn langs bosranden en in struwelen ontbrekende inheemse soorten als wilde appel en wilde peer geplant (100 stuks), samen met beklierde heggenroos, viltroos, braam en aalbes (2500 stuks). Niet alleen is de soortenrijkdom in het gebied hierdoor flink toegenomen, ook zijn er verbindingen gemaakt tussen resterende populaties van deze zeldzame vruchtsoorten. Het gaat om een eenmalige herstelmaatregel die het voor dagvlinders aantrekkelijker maakt. De aanplant zorgt voor een extra belangrijke nectarbron voor typische bosrandvlinders van Het Groene Woud, zoals gehakkelde aurelia, kleine ijsvogelvlinder en mogelijk zelfs de uiterst zeldzame grote weerschijnvlinder.
 

Op eigen vleugels

Rottend fruit wordt door verschillende vlinders gebruikt als voedselbron. De aanwezigheid van vruchten en het terugbrengen van ontbrekende planten en bomen kan er daarom voor zorgen dat vlinders weer op eigen benen kunnen staan. Vlinders hebben baat bij landschappen waar natuurlijke processen meer ruimte krijgen. Andere belangrijke processen zijn bijvoorbeeld verstoring van de bodem door wilde hoefdieren als edelherten in de Scheeken, waardoor specifieke waardplantjes als viooltjes zich kunnen vestigen. Bloedende bomen, mest en kadavers kunnen ook als voedsel worden gebruikt en rupsen of vlinders kunnen zich opwarmen op open plekken als wildwissels, zwijnenwroetplekken en stierenkuilen.

Kleine ijsvogelvlinder
Kleine ijsvogelvlinder

Wild van Vlinders

Vlinders zijn een graadmeter voor complete natuur. In de verschillende levensfases (ei-rups-pop-vlinder) stellen vlinders verschillende eisen aan hun omgeving. Zo hebben een aantal soorten een specifieke waardplant, terwijl anderen een heel scala gebruiken. Er zijn rupsen die zich in enkele weken ontwikkelen en soorten die er bijna een jaar over doen. Als volwassen vlinder zijn er soorten die nauwelijks nectar tot zich nemen, maar er zijn er ook die om specifieke nectarbronnen vragen die langdurig aanwezig zijn. Het project ‘Wild van Vlinders’ werkt aan een natuurlijker landschap waarin bedreigde vlindersoorten duurzaam kunnen overleven. Naast (dag)vlinders profiteren ook andere dieren als boomkikker en diverse soorten zweefvliegen en kevers van de vergroting van de variatie in De Mortelen en Scheeken. Het project wordt gesteund door de provincie Noord-Brabant.