U bent hier

De Nassauhaven met natuurvriendelijke oever

3-07-2019|DOORARK Rewilding Nederland

De Nassauhaven verandert van een in onbruik geraakt havenbekken in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de eerste meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts.

Deze Havenlofts zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. Ze komen te liggen aan meerpalen en bewegen mee met eb en vloed. In de Nassauhaven is eb en vloed doordat Rotterdam in open verbinding staat met de zee. Het water gaat twee keer per dag gemiddeld twee meter omhoog en omlaag. De bewoners van de Havenlofts zitten daar straks middenin.

Aanleg getijdenpark

Creatief gebruik

In juni is de bouw van de Havenlofts gestart op een terrein in IJsselmonde. De eerste zes woningen zijn naar verwachting in november klaar en worden dan de Nassauhaven binnen gevaren. De Havenlofts krijgen zonnepanelen en hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet aangesloten hoeven te worden op het riool. Bijzonder is ook dat de waterwoningen als onroerend goed worden gezien. De gemeente is voorstander van dit type woningen, omdat creatief gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte.

getijdenpark

Natte en droge voeten

Om meer natuur te krijgen in de Nassauhaven is een getijdenoever aangelegd op een langzaam aflopende oever. De planten kunnen tegen de afwisseling van droogte en nattigheid en tegen brak water. Vorig jaar werd het eerste gedeelte van de oever aangelegd. De planten sloegen goed aan en nu is ook de rest van de oever beplant. De oever zorgt voor meer variatie in planten en dieren. Bovendien maakt het de woonomgeving groener en aantrekkelijker.

getijdenpark

Dit mede door EU LIFE financiering gesubsidieerde project is onderdeel van het programma Rivier als Getijdenpark. In dit programma wordt natuur in en om Rotterdam ontwikkeld die typisch is voor een delta, waar eb en vloed kan worden beleefd en waar trekvissen op weg van zee naar de rivier kunnen wennen aan zoet water. ARK en het Wereld Natuur Fonds zijn mede grondlegger van dit programma en zetten zich zo in voor het ontwikkelen van spannende natuur boven en onder water, zelfs midden in de stad.