U bent hier

BLOG: Educatie

14-01-2019|DOORARK Rewilding Nederland

“Mevrouw, we hebben botten gevonden!!” vertelde een leerling vol enthousiasme aan mij tijdens een veldles. Dat is het moment waarop ik besefte hoe gelukkig we zijn met al het moois om ons heen, als we de tijd nemen om ernaar te kijken. Het kan een hele stap zijn om bewust te ervaren wat voor moois er om ons heen is in de natuur. Zelf heb ik dit ook moeten leren en ervaren.

Mijn naam is Dieuwerke van de Ven. Eerstejaars student Docent Natuur & Communicatie aan het AERES-college in Wageningen. ARK-Natuurontwikkeling klonk voor mij niet nieuw.

Tijdens mijn vooropleidingen heb ik een stage bij ARK altijd al in mijn achterhoofd gehad. En nu was het tijd om daarvoor actie te ondernemen. Ik kwam in contact met Elma Duijndam, die een mooie vraag had op gebied van educatie. Er was echter wel een obstakel, dit was mijn eerste stage, en er werd een grote zelfstandigheid gevraagd. Naar aanleiding van mijn eerdere stage-ervaringen wilde Elma de gok wel wagen. Wauw fantastisch, ik had een stageplek bij ARK Natuurontwikkeling!

ARK doet educatieve projecten in verschillende natuurgebieden. Mijn stage was in de Maashorst in Brabant, eén van deze natuurgebieden.

Ik weet nog goed dat ik de eerste keer meeging met een les in de klas. De leerlingen waren allemaal zo enthousiast en wilden zo graag hun verhaal vertellen, dat het mij in eerste instantie verbaasde. Gek is dat eigenlijk, he? Je zou juist denken dat dat is wat je wilt. Het verbaasde mij dat er zoveel verhalen waren over wat de kinderen hadden beleefd in de natuur. Ik had verwacht dat er niet zoveel kinderen werkelijk nog buiten spelen in de natuur. Ik had verwacht dat, omdat de maatschappij veranderd is (met al de technologieontwikkelingen) er meer kinderen achter hun computer zouden zitten dan daadwerkelijk de natuur in zouden gaan. Bij deze klas was dat gelukkig niet zo. Maar van Elma hoorde ik dat dit toch bij heel veel kinderen wel degelijk het geval is. Ze komen zelden met hun ouders in de natuur, en de meeste kinderen mogen op die leeftijd niet zelfstandig de natuur in.

De verandering op technologiegebied speelt ook een rol in mijn educatie project voor ARK. Er is behoefte aan de ontwikkeling van een geschikte lesvorm die inhoudelijk aansluit op de lessen van ARK, en die eenvoudig is uit te voeren door de docenten zelf. Ook moet de les voldoen aan de hedendaagse manier van lesgeven. Aan mij de taak om een geschikte les te ontwikkelen.

Met diezelfde klas die hierboven beschreven staat ben ik ook mee geweest tijdens de veldles. De kinderen ontdekten van alles in de natuur! Ze speelden, bouwden hutten, onderzochten poep en gingen op zoek naar kikkers. Aan de hand van de opdrachten die ze meekregen, werden ze een beetje in de juiste richting geduwd. Om hun nieuwsgierigheid te prikkelen, om te laten ervaren en om te leren onderzoeken.

Voor mij is stagelopen bij ARK een erg prettige ervaring. Het is een warme, gezellige groep van mensen die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor de natuur. Dit heb ik mogen ervaren tijdens een ARK-themadag over poep. Hier heb ik een aantal ARK-medewerkers mogen ontmoeten en zijn we met zijn alle het natuurgebied De Maashorst ingegaan. Een interessante en gezellig dag.

Ik hoop dat ik aan het einde van mijn stage mijn steentje heb kunnen bijgedragen. Inmiddels ben ik druk bezig met het ontwikkelen van een les, wil je weten wat het voor een les het gaat worden?

Een quiz!