U bent hier

Begrazingsgebied Zevenhuizerweg in Maashorst tijdelijk afgesloten

17-03-2019|DOORARK Rewilding Nederland

UPDATE 21 maart 2019:

Het begrazingsgebied Zevenhuizerweg is weer opengesteld. De beide wandelaars zijn voor hun verwondingen in het ziekenhuis behandeld en weer huiswaarts gekeerd. Ze maken het inmiddels naar omstandigheden redelijk. De kuddebeheerders onderhouden contact met beide personen en hebben bloemen laten bezorgen. Natuurlijk hopen we voor deze mensen op een spoedig volledig herstel.

De verwijderde kudde betreft een volledige kudde taurossen met zeven dieren. Ze zijn nu allemaal ondergebracht op een opvanggebied bij Keent tussen Ravenstein en Grave aan de Maas, op een plek waar geen publiek komt. Voordat de wandelaars werden belaagd heeft afgelopen zaterdag in de ochtend een loslopende hond de dieren laten schrikken of opgejaagd. Dat is geconstateerd door een Maashorstranger. Hierdoor zijn de dieren waarschijnlijk geïrriteerd geraakt. In het verleden zijn hier eerder irritaties geweest, op basis waarvan inrichting en kuddesamenstelling toen is aangepast. Mogelijk is ook dat het pas geboren kalf voor extra alertheid bij de kudde zorgde.

Honden moeten in dit gebied worden aangelijnd. Er is wel een hondenlosloopgebied in de Maashorst bij Naat Piek, ten zuiden van het betreffende begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg. Verder is er nog een hondenlosloopgebied bij Slabroek, bij het bomenpark, in Herperduin en wordt nog gezocht naar een geschikte locatie in Schaijk aan de Udense dreef. in de overige begrazingsgebieden in de Maashorst zijn geen aanwijzingen voor problemen. We monitoren alle meldingen, nemen verbeteringen in terreininrichting en dieren waar we twijfel over hebben worden verwijderd. Tot het dagelijkse beleid m.b.t de grote grazers hoort het (dagelijks) volgen van het gedrag door professionals en Maashorstrangers (vrijwilligers); wordt iedere grote grazer preventief beoordeeld voor eventuele uitzetting, worden inrichtingsmaatregelen getroffen en bij nieuw in te brengen dieren wordt vooraf bekeken hoe ze op mensen reageren.

De taurossen die in het begrazingsgebied Zevenhuizerweg leefden zijn weggehaald. De kuddebeheerders hebben besloten daar geen taurossen meer te plaatsen bij de huidige omvang en inrichting van dit kleine begrazingsgebied. Er wordt momenteel gedacht aan het plaatsen van enkele Exmoor pony's voor de benodigde begrazing.

 

Begrazingsgebied Zevenhuizerweg tijdelijk afgesloten

In het kleine begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg in het Brabantse natuurgebied de Maashorst zijn zaterdag 16 maart 2019 twee wandelaars door twee runderen belaagd. Een omstander heeft de dieren weg kunnen jagen. Een Maashorstranger was snel ter plekke om de wandelaars te helpen. Boswachters van Staatsbosbeheer en beheerders van de gemeente Uden hebben vervolgens het gebied voor publiek afgesloten.

Hulp was snel ter plaatse en beide wandelaars zijn naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Daar zijn de wandelaars behandeld. De beheerders zijn in contact met beide personen en hopen op een spoedig herstel.

Bij de kleine kudde runderen is afgelopen woensdag een kalf geboren. De kudde is dan extra zorgzaam voor het jonge kalf. Zaterdag aan het begin van de middag is de kudde geschrokken van een hond die hen van dichtbij benaderde. Waarschijnlijk waren de dieren daardoor geïrriteerd. Beide wandelaars zijn daar de dupe van geworden. De beheerders hebben het gebied tijdelijk afgesloten voor publiek. ARK Natuurontwikkeling neemt de veiligheid voor bezoekers en beheerders in het gebied zeer serieus en heeft daarom besloten de runderen te verwijderen. Daar wordt momenteel, zondag 17 maart, aan gewerkt.

Het begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg is een klein onderdeel van natuurgebied de Maashorst dat niet is aangesloten op het overige begrazingsgebied. Het gebied blijft afgesloten totdat alle dieren verwijderd zijn.

Lees ook: 'Grote grazers en veiligheid in de Maashorst'