U bent hier

ARK plant samen met Natuurbegraven Nederland 2,5 hectare bos

16-12-2019|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling en Natuurbegraven Nederland hebben een overeenkomst gesloten voor de aanplant van 2,5 hectare bos in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Natuurbegraven wil de uitbreidingen van haar natuurbegraafplaatsen compenseren met nieuw bos. ARK zal dit bos in 2020 planten. Daarbij zullen uitsluitend inheemse bomen worden aangeplant en wordt gestreefd naar een bos waar natuurlijke processen alle ruimte krijgen.

Het wandelende woud
Het wandelende woud

Versterken van natuur

Tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud. ARK werkt hier onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' aan het versterken van het Brabantse Natuurnetwerk (NNB). ARK spant zich in om percelen aan te kopen, tijdelijk te beheren en de natuur op gang te brengen. Samen met grondeigenaren, agrariërs, waterschap, gemeentes, provincies en andere landschapsorganisaties werken wij via ruilingen en aanpassingen van de waterhuishouding aan de versterking van het landgebruik.

Wespendief Kempen~Broek
De wespendief is ook een bosliefhebber

Percelen zorgvuldig uitgekozen

De nieuwe samenwerking met Natuurbegraven Nederland sluit daar naadloos bij aan. Met de aanplant van nieuw bos versterken we de natuur in Het Groene Woud. ARK voert de bosaanplant uit op natuurpercelen in Sint Michielsgestel, Liempde, Schijndel en Oisterwijk. Dit doet ARK met uitsluitend inheems plantmateriaal. De percelen voor het nieuwe bos zijn zorgvuldig uitgekozen. Ze vallen binnen het NNB en binnen het Nationaal Landschap Het Groene Woud. ARK kijkt bij het ontwikkelen van nieuw bos ook altijd naar de kansen voor natuurlijke processen, waterbuffering en het aaneensluiten en vergroten van gebieden. Zo zal in het nieuwe bos in ieder geval veel ruimte zijn voor het laten liggen van dood hout (goed voor de soortenrijkdom) en is de inrichting erop gericht een proces naar ‘wandelend bos’ op gang te brengen.