U bent hier

Volg de vis

18-10-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Provincie Noord-Holland organiseerde in samenwerking met ARK op woensdag 17 oktober het Groen Kapitaal Kenniscafé Klimaatadaptatie. Daarbij werd gekeken hoe vissen de waterrijke provincie Noord-Holland de weg kunnen wijzen op weg naar minder wateroverlast, droogte en hittestress.

Meer oog voor trekvis

Na een aftrap van de gedeputeerde voor Natuur Adnan Tekin en verhalen over het belang van trekvis en de ‘eisen’ die trekvissen aan hun omgeving stellen, werden een aantal praktijkgevallen verder uitgediept. Zowel de sprekers als de participanten werden uitgedaagd om te denken wat er op lange termijn nodig en mogelijk is, wat zowel de vis ten goede komt als andere belangen, zoals waterberging, droogtebestrijding en recreatie. Zo bogen de aanwezigen zich over het Noordzeekanaal en de mogelijkheden om de trekvis van dit water het regionale systeem in te krijgen. En in de kop van Noord-Holland wordt gedacht over een zoet-zoutovergang in het Balgzandkanaal.


Natuurdroom Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft ARK Natuurontwikkeling gevraagd om te dromen over kansen voor natuur. Veel van die dromen zijn of worden in gebiedsprocessen al nader verkend. De natuurdroom van ARK bestaat uit zeven tekeningen die verder inzoomen op o.a. duinen, de stad, draslanden of veenmoerassen Gooi- en Vechtstreek en de overgang tussen Wad en IJsselmeer. In de waterrijke provincie Noord-Holland is er, zeker in combinatie met de opgaven voor klimaatadaptatie, wellicht nog weinig oog voor de leefwereld van de vis, en trekvis in het bijzonder. Terwijl de trekvis juist als geen ander in staat is om de verschillende opgaven met elkaar te verbinden.

We zoeken naar meer ruimte voor groen en water in de stad om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. We maken stad-land verbindingen voor (water)recreatie en voor ons woon-werk verkeer die we klimaatadaptief willen inrichten. Allemaal opgaven die uitstekend gecombineerd kunnen worden met verbetering van de leefomgeving en het ontwikkelen van verbindingen voor trekvis.

Lees meer over de Natuurdroom voor Noord-Holland.