U bent hier

Uitbreiding begrazingsgebied Maashorst met Slabroekse heide

31-10-2018|DOORARK Rewilding Nederland

ARK werkt de komende maanden verder aan de realisatie van het begrazingsgebied in de Maashorst volgens het Inrichtings- en Beheerplan de Maashorst. Roodbeen BV voert de werkzaamheden uit en start vandaag met de uitbreiding Slabroekse heide (ofwel Slabroeksche Bergen). In het nieuwe raster komen diverse doorgangen om de wandelaar, fietser, ruiter, menner, en calamiteitendiensten toegang te verlenen. Bij de Udense Dreef en de Karlingerweg worden beheerpoorten geplaatst. Beide wegen zijn dan niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Kaart begrazing Slabroekse Bergen
Kaart begrazing Slabroekse Bergen

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de oversteek voor de grote grazers op de Karlingerweg en de Udense Dreef begin december afgerond. De fietspaden en routes blijven gewoon toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Wel kan enige hinder ontstaan vanwege de gewijzigde situatie. Als de uitbreiding klaar is zullen de taurossen en Exmoor pony’s ook naar de Slabroekse heide gaan om te grazen.

Bezoekers die graag met de hond wandelen op de Slabroekse heide kunnen dat blijven doen. Voorwaarde blijft dat de hond aangelijnd is. Voor wie de hond graag los laat lopen wordt binnenkort een bosgebied aan de westkant van de Slabroekse weg ingericht als hondenloslaatgebied. Meer informatie hierover volgt.