U bent hier

Otter plus en min

29-10-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Op 11 oktober 2018 is een otter dood aangetroffen bij de Duitse stad Düsseldorf. Het dier is mogelijk het slachtoffer geworden van een aanrijding. Het gaat om een otterwijfje dat in september werd vrijgelaten in de Gelderse Poort bij Nijmegen. In dat natuurgebied werd onlangs nog op 24 oktober een ander otterwijfje bijgeplaatst.

De plek waar het dode otterwijfje werd gevonden ligt langs een verkeersweg in de buurt van het vliegveld van Düsseldorf. Waarom de otter zich daar heeft opgehouden is niet bekend. Ook wordt de exacte doodsoorzaak nog onderzocht, maar de verwondingen doen vermoeden dat het dier is aangereden. De vindplaats ligt hemelsbreed zo’n 85 kilometer van de locatie in de Gelderse Poort waar ze op 10 september is uitgezet. In Gelderland wordt gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van de succesvolle herintroductie in Overijssel en Friesland.

Dood gevonden otterwijfje bij Düsseldorf. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf
Dood gevonden otterwijfje bij Düsseldorf. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Ofschoon otters een reputatie hebben als waterbewoner, zijn ze gewend ‘s nachts grote afstanden (vele kilometers) lopend af te leggen langs de oevers. Waar een watergang een weg kruist, kiest een otter vaak voor een oversteek over de weg, in plaats van zwemmen onder de brug door. Zo lopen otters het risico overreden te worden. Glad gemaaide oevers mijden ze liever. Dekking in de vorm van riet, ruigte of struweel hebben ze nodig om in te rusten en zich terug te trekken, maar ook om zich door te verplaatsen. Voor de otter is ecologisch herstel van de beek- en rivieroevers dan ook net zo belangrijk als het herstel van waterkwaliteit en visstand in beken en rivieren.

Momenteel is er sprake van een kleine, maar groeiende otterpopulatie van zo’n 275 dieren in Nederland. ARK Natuurontwikkeling werkt mee aan het bijplaatsen van otters om een brede genetische basis te waarborgen. Ook wordt gewerkt aan grensoverschrijdende ecologische verbindingen en het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van otters. Dat gebeurt samen met verschillende partners in het Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie.