U bent hier

Opnieuw zalmen uitgezet

11-07-2018|DOORARK Rewilding Nederland

In de Roode Beek bij Vlodrop zijn 1000 jonge zalmen uitgezet. De watergang is een van de zijbeken van de Roer waar, net als vorig jaar, zalmbroed is uitgezet. Naast de Geul in Zuid-Limburg is de Roode Beek de enige Nederlandse beek waarin jonge zalmen worden uitgezet om de zalm in het stroomgebied van de Maas en de Roer weer terug te krijgen.

Succesvol broedseizoen

Het broedseizoen van het zalmprogramma in de Roer is dit jaar (2017-2018) zeer succesvol. Van de zalmen die in de Roer terugkeerden konden maar liefst 28.000 eitjes worden verkregen om op te kweken. Aangevuld met nog eens 101.000 stuks  van de Franse zalmkwekerij in Chanteuges, was het aantal van bijna 129.000 zalmeitjes een absoluut record.

Ook het uitbroeden van deze zalmeitjes verliep dit voorjaar, mede door de gunstige weersomstandigheden, bijzonder goed. Zo was er slechts 8,5% uitval, waardoor zo’n 118.000 jonge zalmen konden worden uitgezet in het water van de Roer en haar zijbeken.

Jonge zalmen uitzetten in zijbeek van de Roer
Jonge zalmen uitzetten in zijbeek van de Roer

Samen voor de zalm

De herintroductie van de zalm in de Roer is een initiatief van de Duitse Angelverein Düren. Vrijwilligers van de Visstand Beheer Commissie Roerdal werken samen met de Duitse vrijwilligers aan de terugkeer van de zalm in de Maas en de Roer. De werkzaamheden van de 40 vrijwilligers in Nederland en Duitsland worden ondersteund vanuit het Droomfondsproject Haringvliet met behulp van de onmisbare financiële hulp van de Nationale Postcode Loterij.

Haringvlietsluizen op een kier

Op 5 september worden de Haringvlietsluizen bij Stellendam op een kier gezet. Daardoor wordt een toename van het aantal terugkerende zalmen verwacht omdat de trekvissen dan vanuit het Haringvliet gemakkelijker de Maas zullen kunnen vinden. Door de opening in de Haringvlietdam kunnen de vissen makkelijker naar binnen en buiten zwemmen. De Noordzee wordt hierdoor beter met de Rijn en de Maas verbonden, cruciaal voor vissen als zalm, steur, zeeforel, zeeprik, rivierprik en aal. Deze trekvissen moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water voor hun voortplanting.