U bent hier

Openbare verkoop natuur Maashorst

7-08-2018|DOORARK Rewilding Nederland

In opdracht van en met subsidie van de provincie Noord-Brabant en de Maashorstgemeenten (Oss, Uden, Bernheze en Landerd), heeft ARK Natuurontwikkeling (ARK) landbouwpercelen gekocht in natuurgebied de Maashorst. De Maashorst is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant (NNB), provinciaal deel. Zoals afgesproken met de provincie en de Maashorstgemeenten zijn deze landbouwpercelen omgevormd naar natuur.

Omdat ARK niet als eindbeheerder zal optreden, is afgesproken dat ARK de percelen doorverkoopt. Op basis van afspraken in 2013 is er een beoogd eindbeheerder; Staatsbosbeheer. In 2015 is door genoemde gemeenten, waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer het Inrichting- en Beheerplan de Maashorst 2015-2019 (IBeP) vastgesteld. Partijen hebben afgesproken dat zij de Maashorst conform dit plan gaan inrichten en beheren.

ARK heeft de verworven landbouwpercelen conform het IBeP ingericht als natuur. Als Staatsbosbeheer deze percelen van ARK koopt, zal zij deze gaan beheren conform het IBeP. Via een openbare procedure wordt echter eerst nagegaan of er een inschrijver is met een plan t.a.v. een of meer percelen dat meer biedt voor de natuur/ het natuurbeheer dan het IBeP. Zo nee, dan vindt verkoop aan Staatsbosbeheer plaats. Zo ja, dan vindt verkoop aan deze inschrijver plaats. In deze leidraad wordt deze procedure beschreven. Als er geen inschrijving is dan worden de percelen zonder meer aan Staatsbosbeheer verkocht.

Op 7 augustus is de openbare verkoop van start gegaan voor 20  percelen met een totale omvang van circa 27 hectare. Op deze pagina zijn de leidraad met bijlagen met de volgende informatie te vinden:

  • Gegevens van de percelen en waar ze zijn gelegen.
  • wat de voorwaarden voor het natuurbeheer zijn
  • om welke percelen het gaat en wat de (vaste) vraagprijs is
  • hoe uw plan wordt beoordeeld
  • hoe en wanneer u uw plan kunt indienen.