U bent hier

Op avontuur in de natuur van het Haringvliet

22-03-2018|DOORARK Rewilding Nederland

In 2017 zijn 283 kinderen van basisscholen uit Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard op avontuur geweest in de natuur van het Haringvliet. Na een voorbereidende les over deltanatuur in de klas zijn de kinderen uit groep 6, 7 en 8 het veld in geweest om deze natuur zelf te ervaren, onderzoeken en beleven. De lessen zijn door ARK verzorgd in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet.

In de klas kregen de kinderen uitleg over het Nederlandse riviersysteem, zoet-zoutovergangen en vismigratie. Met deze achtergrond werd op een andere dag het Haringvliet bezocht voor de veldles. Afhankelijk van de locatie van de school was dat bij Scheelhoek, het Quackstrand, Menheerse plaat of het Tiendgors. Tijdens de veldles verkenden de leerlingen aan de hand van belevingsgerichte opdrachten het gebied.

Veldles Haringvliet
Veldles Haringvliet

De leerlingen zochten naar sporen van dieren; knaagsporen aan de wilgen verraden een bezoek van een bever en reeën lieten prenten in het slik langs de rietkraag achter. Vogels vlogen af en aan om hun kostje bij elkaar te scharrelen in het water en langs de oever. Sommige waren op doortrek naar broedgebieden in het noorden of overwinteringsgebieden in het verre zuiden, terwijl anderen het hele jaar door hier te vinden zijn. Met netjes is op waterdiertjes gevist, waarbij zelfs jonge paling werd gevangen. Dit was een mooie vangst! De populatie van deze trekvis is namelijk flink achteruitgegaan.

Bij een veldles zijn vrijwilligers, getraind door ARK, aanwezig. Zij geven toelichting of andere hulp waar nodig. De vrijwilligers wonen in de omgeving van het Haringvliet en zijn vaak al langer betrokken bij natuur. Op termijn kunnen zij de lessen zelfstandig verzorgen, vanuit het IVN, zodat het veldlesprogramma ook in de toekomst kan worden voortgezet.

Dit is het jaar dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Het Haringvliet vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Onmisbaar voor migrerende vissoorten. In 2018 zullen opnieuw klassen deelnemen aan het veldlesprogramma. Lees hier het hele verslag van de veldlessen 2017-2018.