U bent hier

Nieuwe otter in rivierenland

25-10-2018|DOORARK Rewilding Nederland

In natuurgebied de Gelderse Poort boven Nijmegen is woensdagavond 24 oktober een otterwijfje vrijgelaten. Het dier van ongeveer twee jaar is afkomstig uit Oostenrijk. In Gelderland wordt gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van de succesvolle herintroductie in Overijssel en Friesland.  

Comeback 

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Dit is te danken aan herintroducties vanaf 2002 in de laagveenmoerassen in de Kop van Overijssel en Zuidoost-Friesland. Momenteel is er sprake van een kleine, maar groeiende populatie. Met een in 2018 geschat aantal van 275 dieren.  
ARK Natuurontwikkeling werkt mee aan het bijplaatsen van otters om een brede genetische basis te waarborgen. Naast versterking van de genetische basis van de Nederlandse otterpopulatie, werkt ARK Natuurontwikkeling ook aan grensoverschrijdende ecologische verbindingen en het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van otters. Dat gebeurt samen met verschillende partners in het grensoverschrijdende Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie.

Otter. Foto: PhotocechCZ
Otter. Foto: PhotocechCZ

Natuurherstel

Ofschoon otters een reputatie hebben als waterbewoner, zijn ze gewend ‘s nachts grote afstanden (vele kilometers) lopend af te leggen langs de oevers. Glad gemaaide oevers mijden ze liever. Dekking in de vorm van riet, ruigte of struweel hebben ze nodig om in te rusten en zich terug te trekken, maar ook om zich door te verplaatsen. Voor de otter is ecologisch herstel van de beek- en rivieroevers dan ook net zo belangrijk als het herstel van waterkwaliteit en visstand in beken en rivieren. 

Meer variatie 

De genetische basis van de otterpopulatie in Nederland is klein en dus is een dreigend probleem de kans op inteelt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseerde onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra) om onverwante otters bij te plaatsen; en wel buiten het bestaande kerngebied in de Kop van Overijssel en omgeving. Aan de rand van het leefgebied in de Gelderse Poort zijn de afgelopen jaren reeds enkele otters bijgeplaatst. Het otterwijfje uit Oostenrijk is ook bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie in Nederland te versterken.