U bent hier

Nederlandse wisenten op weg naar Spanje

9-04-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Vier wisenten zijn maandag 9 april uit Natuurpark Lelystad vertrokken met bestemming Noord-Spanje. Twee dieren zijn afkomstig uit een natuurgebied in Brabant en verbleven de afgelopen weken in Natuurpark Lelystad. De andere twee wisenten zijn geboren in Natuurpark Lelystad. De dieren gaan naar wisentgebieden in Asturias en Burgos.

Het transport van de wisenten maakt deel uit van een internationale samenwerking tussen Nederlandse wisentgebieden en het European Bison Conservation Center in Spanje. Zowel ARK Natuurontwikkeling als Het Flevo-landschap hebben al eerder wisenten beschikbaar gesteld voor Spaanse wisentgebieden. ARK Natuurontwikkeling en Het Flevo-landschap maken ieder deel uit van het wisentbeheernetwerk in Nederland. Dit gezamenlijke transport, met medewerking van FREE Nature, is de eerste praktische samenwerking van de organisaties op het gebied van wisenten.

Medewerkers ARK en Flevo-landschap. Foto: Ruud Maaskant
Medewerkers ARK en Flevo-landschap. Foto: Ruud Maaskant

Sinds dit jaar heeft Het Flevo-Landschap een nieuwe kraal wat zorgt voor veiliger transport van wisenten. De kraal heeft zijn waarde inmiddels bewezen tijdens de voorbereidingen op de gezamenlijke export. De wisenten verbleven hier de afgelopen weken na gezondheidschecks door een dierenarts.

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is met minder dan 7000 dieren een bedreigde diersoort en staat op de Rode Lijst. In Nederland leven minder dan 70 wisenten. Toename van het aantal wisenten en het aantal wisentgebieden blijft van belang. Samenwerking binnen Europa om de wisent verder weg te krijgen uit de gevarenzone is cruciaal. Nederland en Spanje zetten zich al jaren in voor een beter voortbestaan van Europa’s grootste landzoogdier.