U bent hier

Natuurlijke waterberging in Zuid-Limburgs heuvellandschap

14-12-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Na de hevige buien en modderstromen afgelopen voorjaar volgde er een extreem droge zomer. Te veel en dan weer te weinig water. De voorspellingen met het veranderende klimaat zijn dat dit soort extremen steeds meer en vaker gaan voorkomen. Om de effecten te temperen moet water worden vastgehouden daar waar het valt zodat er minder grond van de hellingen afspoelt en het minder snel de kleine riviertjes vult en met kolkende massa’s wegstroomt naar zee. Het vastgehouden water helpt weer wanneer drogere tijden aanbreken.

ARK Natuurontwikkeling en partners Natagora, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en Stichting IKL werken in het Gulpdal, in België én in Nederland, aan een klimaatbestendiger stroomgebied met steun van de Nationale Postcode Loterij en steun vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de Europese Unie.

Gulpdal bij Slenaken. Foto: Twan Teunissen
Gulpdal bij Slenaken. Foto: Twan Teunissen

Gulpdal

Het landschap van het smalle dal van de Gulp lijkt veel op dat van de Geul: een boeiende afwisseling van loofbossen, graslanden, akkers, drassige oevers, poelen, boomgaarden en holle wegen. Het Klingendal en Pesakerdal zijn prachtige ‘droge’ zijdalen van de Gulp met het karakteristieke Zuid-Limburgse heuvellandschap. Door de hellingen en oevers langs de Gulp en zijn zijstromen hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven wordt het water vastgehouden.

tegen wateroverlast en voor nieuwe natuur

Beekdalbreed wordt er zowel in Boven Geuldal als in het Gulpdal ingezet op o.a. het aanplanten van struweel op steile hellingen, verwijderen van drainages waar deze niet functioneel meer zijn, ruimte creëren voor de Gulp zelf, aanleg van natuurlijke erosie- en waterbuffers en voorlichting. Maatregelen die zorgen dat het water minder snel afstroomt van akkers en minder modder mee kan nemen naar de dalen én die het karakteristieke Zuid-Limburgse heuvellandschap ten goede komen. Dat is goed voor toerisme en recreatie. Bovendien levert het meer en beter leefgebied op voor bijzondere soorten zoals de Atlantische zalm, beekforel, zwarte ooievaar, grauwe klauwier en hazelmuis.

Informatieavond

Maar dit kunnen we niet alleen. Enkel samen met grondeigenaren kunnen we toewerken naar het beter bufferen van het water in het Gulpdal en zijn omgeving. Stichting IKL organiseert in opdracht van ARK op dinsdagavond 18 december een informatieavond voor omwonenden van het Pesakerdal en overige geïnteresseerden. Tijdens deze avond wordt de huidige situatie belicht en wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen die er met het beschikbare geld genomen kunnen worden, om de afstroming van het water te vertragen en overstromingen op een natuurlijke manier te beperken. Denk hierbij aan de aanleg van groen op uw eigendom, zoals struweelhagen, hoogstamfruitbomen, hagen en bosjes.

Aanmelden voor de informatieavond kan hier of via IKL.