U bent hier

Natuurlijke waterberging in plaats van modderstromen

24-05-2018|DOORARK Rewilding Nederland

De zware buien van afgelopen dagen hebben lokaal behoorlijk wat overlast bezorgd in Zuid-Limburg. Grote hoeveelheden water en modder stroomden door straten en huizen. Er werd door de gedupeerde bewoners urenlang modder en klei geschept en gehoopt wordt dat het nu even droog blijft want afvoerleidingen zijn verstopt geraakt, waardoor een nieuwe bui de schade vele malen groter kan maken.

Gulpdal
Gulpdal

Een tafereel dat zich steeds vaker zal afspelen. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer waarin overstromingen vaker voor zullen komen, afgewisseld door perioden van droogte. Het is de hoogste tijd voor maatregelen die de problemen ook bij de bron aanpakken. ARK Natuurontwikkeling en partners Natagora, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en IKL werken in het Gulpdal, in België én in Nederland, aan een klimaatbestendiger stroomgebied met steun van de Nationale Postcode Loterij en steun vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de Europese Unie. Door de hellingen en oevers langs de Gulp en zijn zijstromen hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven wordt het water vastgehouden en zijn er minder ingrijpende maatregelen nodig in het dal bij de dorpen. En dat levert ook nog eens nieuwe natuur op waar het goed toeven is voor mens en dier.

Langer vasthouden van water tegen wateroverlast en voor nieuwe natuur
Langer vasthouden van water tegen wateroverlast en voor nieuwe natuur

Beekdalbreed wordt er ingezet op onder meer het aanplanten van struweel, verwijderen van drainage, aanleg van natuurlijke erosie- en waterbuffers en voorlichting. Maatregelen die zorgen dat het water minder snel afstroomt van grote akkers en minder modder mee kan nemen naar de dalen en die het karakteristieke Zuid-Limburgse heuvellandschap ten goede komen. Bovendien levert het meer en beter leefgebied op voor bijzondere soorten zoals de Atlantische zalm, beekforel, zwarte ooievaar, grauwe klauwier en hazelmuis.