U bent hier

Natte Natuurparel Vuilbemden geopend

30-03-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Op 30 maart is de Natte Natuurparel Vuilbemden geopend. ARK Natuurontwikkeling heeft samen met partners dit natuurgebied in een oude Maasmeander bij Roermond heringericht. Het resultaat is een natter natuurgebied, minder wateroverlast voor de landbouw en bovendien ruimte voor bevers en vele andere soorten.

Tijdens de openingshandeling heeft ARK in aanwezigheid van gedeputeerde Hubert Mackus het project symbolisch overgedragen aan de eigenaren, Staatsbosbeheer en familie de Guerre.

In de Vuilbemden was de kwaliteit van het oorspronkelijk kletsnatte natuurgebied achteruit gegaan. Jarenlang werd het gebied te veel ontwaterd waardoor bijzondere natuur die afhankelijk is van schoon opborrelend kwelwater het moeilijk had. Aanplant in het verleden van populieren zorgde voor verruiging. Aan de andere kant zorgde een familie bevers door de aanleg van een beverdam voor waterproblemen op agrarische grond. Door aankoop van gronden en door grondruil heeft ARK in het Limburgse natuurgebied Vuilbemden de realisatie van een zogenaamde Natte Natuurparel mogelijk gemaakt.

In het gebied zijn onder andere waterlopen verlegd, is een stuw verwijderd en zijn op een paar plekken stukken afgegraven. Dit gaf de ruimte om het waterpeil in het bijzondere moeras te verhogen zonder schade voor aangrenzende landbouw. Kap van de populieren, in combinatie met vernatting, geeft een van de grootste natuurlijke elezenbroek- en hardhoutooibosjes van het Maasdal weer de ruimte om zich te ontwikkelen. De familie bevers in het gebied zorgt nu ook niet meer voor problemen en kan duurzaam in het gebied blijven.

De Vuilbemden is een van 48 Natte Natuurparels die in Limburg worden aangepakt. Natte Natuurparels zijn gebieden in het Nationaal Natuurnetwerk die prioriteit hebben om de verdroging aan te pakken. De aanpak van dit natuurgebied was mogelijk dankzij een bijdrage van provincie Limburg en medewerking van Waterschap Limburg. In het gebied werkten de eigenaren ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en familie de Guerre nauw samen.

Vuilbemden, foto: Gijs Kurstjens
Dotterbloemen in de Vuilbemden, foto: Gijs Kurstjens

Natuur in de Vuilbemden

De Vuilbemden is een natuurgebied tussen Leeuwen en Asselt bij Roermond. Het gebied ligt in een oude Maasmeander en wordt begrensd door een steilwand van een Maasterras. In de steilwand liggen verschillende burchten van dassen die vooral in het omliggende landbouwgebied hun voedsel zoeken. Het natte deel bestaat uit broekbos,  vochtig hardhoutooibos en moeras met zeggenvelden. Er komt schoon kwelwater aan de oppervlakte wat voor bijzondere natuur zorgt. Groot springzaad, groot heksenkruid en bosbies zijn enkele van de bijzondere planten die er groeien; bovendien herbergt de Vuilbemden een van de grootste populaties dotterbloemen in Limburg.
Sinds 2011 leven er bevers. De beverfamilie heeft er een grote burcht en een dam gebouwd. In het bos broeden vogels zoals wielewaal, appelvink, nachtegaal en kleine bonte specht. In het water leven bastaardkikkers en bruine kikkers en in natte ruige graslanden leeft de zeldzame moerassprinkhaan. Van de vernatting zullen deze en vele andere soorten profiteren.