U bent hier

Nationale Postcode Loterij steunt veilig Gulpdal

15-02-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Dankzij een extra bijdrage van ruim 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hier van profiteren.

Goed Geld Gala 2018, foto: Roy Beusker Fotografie
Esther Blom en Jos Rademakers van ARK Natuurontwikkeling met Postcode Loterij ambassadeur Nicolette van Dam, foto: Roy Beusker Fotografie

Op donderdag 15 februari vond het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij plaats. Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala ontving ARK een bijdrage van ruim 3 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit een reguliere bijdrage van 900.000 euro en een bijdrage van 2,16 miljoen euro voor het extra project ‘Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur’. ARK is trots op de bijdrage. Sinds 1996 ontving ARK al 24 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Gulpdal
Gulpdal, tekening: Jeroen Helmer

Natuur helpt duurzaam waterbeheer

Het project ‘Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur’ zal worden uitgevoerd in het dal van het riviertje de Gulp in Wallonië, Vlaanderen en Nederlands Limburg. In dorpen langs de Gulp ontstaat in natte periodes regelmatig overlast door hoogwater. Technische oplossingen zijn er, maar die doen natuur, landbouw en landschap tekort.

Natuurlijke beekdalen kunnen meer water bergen; de Gulp bij Teuven.
Natuurlijke beekdalen kunnen meer water bergen; de Gulp bij Teuven.

Samen met Natagora, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Staatsbosbeheer en Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen gaan we werken aan natuurlijke oplossingen voor de wateroverlast. Water vasthouden is het toverwoord. Achter dammen van bevers bijvoorbeeld, door herstel van terrassen met dichte hagen op steile hellingen of door de Gulp zelf meer ruimte te geven. Hierdoor kan er meer water geborgen worden en ontstaat er bovendien ruimte voor bijzondere soorten als zalm en beekforel en voor de zeldzame vogelsoorten zwarte ooievaar en grauwe klauwier.

De natuurlijke waterberging in het Gulpdal zal straks een voorbeeld zijn voor andere beekdalen in binnen- en buitenland. De vele  bezoekers van het Gulpdal zullen zien dat het riviertje en de omringende heuvels mooier worden. Gedeputeerde Daan Prevoo van provincie Limburg over deze aanpak: “Als een van onze uitvoeringspartners is ARK inspirerend en voortvarend bezig waar het gaat om haar aanpak van natuurontwikkeling in combinatie met waterberging. Dit helpt om de afstroming van water te vertragen en overstromingen op een natuurlijke manier te beperken.”

Gulpdal bij Slenaken
Gulpdal bij Slenaken

Het verschil maken in het Gulpdal

ARK directeur Jos Rademakers vindt dat ARK met deze bijdrage het verschil kan maken: “Sinds 1996 is ARK een van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. 

IJsvogel, tekening: Jeroen Helmer
IJsvogel, tekening: Jeroen Helmer

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we iedere dag weer aan natuurontwikkelingsprojecten werken die anders niet van de grond zouden komen. In het Gulpdal wordt dat verschil écht zichtbaar. Door gespreid over het hele stroomgebied, op heel veel plekken, kleinere porties water te bergen neemt het overstromingsrisico af en worden landschap en natuur mooier.”

Roy Eussen is ondernemer in het Gulpdal. Op zijn Molen van Medael ontvangt hij toeristen en hij sluit zich hier bij aan: “Het Gulpdal is een prachtige toeristische bestemming. Een hoge dam zou dit beeld verstoren. Het is belangrijk dat organisaties zoals ARK  kunnen aantonen dat het ook anders kan. Dat er oplossingen zijn die natuur, toerisme én veiligheid versterken.”