U bent hier

Het Eiland van Brienenoord wordt getijdenpark

18-12-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Onlangs werd tijdens een informatieavond het nieuwe ontwerp voor het Eiland van Brienenoord in de Rotterdamse Nieuwe Maas gepresenteerd aan de omwonenden en andere gebruikers van het eiland. Het eiland krijgt aan de zuidrand flauwe en ´gekartelde´ oevers. Daardoor ontstaat er leefgebied voor echte deltasoorten en kunnen de bezoekers van het eiland het getij beter beleven. Aan de westkant ontstaat een getijdenmoeras, dat droogvalt bij laag water. Ook aan de oostkant zullen ingrepen ervoor zorgen dat het gebied waar eb en vloed hun invloed uitoefenen vergroot wordt. Volgens de planning zullen de ingrepen op het eiland in 2020 klaar zijn. 

Unieke natuur 

Er zijn sinds de afsluiting van de rivierarmen door de deltawerken nog maar weinig plekken aan de Nederlandse rivieren waar getij een rol speelt en vrij spel krijgt. Allerlei bijzondere plant- en diersoorten zijn afhankelijk van de leefgebiedjes die hier ontstaan. Voor trekvissen betekenen ze rust- en voedselgebieden in hun lange trektocht van zee naar rivier en andersom. Vogels kunnen op de droogvallende oevers en platen gemakkelijk bodemdiertjes vinden. Ook kunnen unieke plantensoorten, als de spindotterbloem, die aan getij en zoet-zoutovergangen aangepast zijn, hier weer terugkomen. En dat midden in de stad! Daarom is de ontwikkeling van dit park zo uniek. 

Plan aangepast 

Een eerdere versie van het plan zoals door ARK Natuurontwikkeling mee-ontwikkeld bevatte een zogenaamde ‘getijdengeul’ die over het eiland liep. De geul zou droogvallen bij laag water en vol water stromen bij hoog water. Wegens de aanwezigheid van een aantal soorten vleermuizen die in dit gebied hun voedsel zoeken heeft de gemeente besloten te kiezen voor een andere variant van het ontwerp, waarbij het getij meer aan de randen van het eiland wordt ontwikkeld in plaats van over het eiland heen. Het type getijdennatuur en de beleefbaarheid ervan worden hierdoor anders. De meeste gebruikers spraken zich op de avond positief uit over het nieuwe ontwerp, omdat het makkelijker zal zijn om rondjes over het eiland te blijven lopen en het zogenaamde bouwdok behouden blijft. 

In de tekening die ARK Natuurontwikkeling heeft ontwikkeld is te zien hoe het eiland er na de ingrepen in 2020 uit zal zien. Deze tekening trok veel bekijks op de bewonersavond.