U bent hier

Grote opkomst bijeenkomst ‘grote grazers en publiek’

18-04-2018|DOORTwan Teunissen

Op 11 april organiseerden de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en ARK Natuurontwikkeling een speciale werkschuurbijeenkomst over het thema ‘grote grazers en publiek’. Tijdens de bijeenkomst werden ruim 60 aanwezigen geïnformeerd over de resultaten van een recent onderzoek naar ongevallen met publiek waar grote grazers bij betrokken waren.

Onderzoekers Kees-Jan van den Herik & Ilse Verkaart presenteerden hun bevindingen van een landelijk breed onderzoek naar publieksongevallen met grote grazers in de periode 2006-2016. Hieruit kwamen 15 ongevallen naar voren waarin een confrontatie heeft geleid tot een behandeling in het ziekenhuis. Dit aantal werd gering genoemd gezien de grote aantallen bezoeken die jaarlijks aan begraasde natuurgebieden plaatsvinden. Ook werden aanbevelingen aan de aanwezige beheerders genoemd. Het rapport is hier te lezen.

Jos Vrolijk, FREE Nature, ging in op het verminderen van de kans op incidenten zoals het inrichten van opengestelde natuurgebieden en de voorlichting naar publiek.

Joren van Dijk, omgevingspsycholoog, gaf de aanwezigen een interessante inkijk in hoe de bezoeker op effectieve wijze bereikt kan worden met waardevolle tips over waar rekening mee te houden met gebruik van informatieborden.

In een discussie werden vervolgens diverse punten van samenwerking zoals een centrale registratie van incidenten besproken. De bijeenkomst is daarmee een aanzet voor verdere afstemming.