U bent hier

Eerste jaar Groen Blauwe Rijn Alliantie goed verlopen

10-09-2018|DOORARK Natuurontwikkeling

Vorig jaar augustus zijn we met de 10 partners gestart met de uitvoering van onderwerpen binnen de Groen Blauwe Rijn Alliantie, in de Rijnvallei, tussen Nijmegen en Düsseldorf. De verschillende onderwerpen richten zich op kennisontwikkeling op het gebied van inrichting van de uiterwaarden, het ontwikkelen van ecologische verbindingen voor otter en trekvissen, versterking van de professionele netwerken, communicatie en educatie. 

Allereerst vond de officiële kick-off plaats in Lent. Daarna volgden in een goed tempo drie workshops over natuurlijke uiterwaardontwikkeling, oplossen otterknelpunten en uitwisseling van kennis en ervaring wat betreft trekvis monitoring. Ook was de Alliantie actief tijdens de World Fish Migration Day met diverse activiteiten op verschillende locaties. Daarnaast startten we met de uitvoering van veldlessen in het projectgebied voor Nederlandse en Duitse schoolkinderen en werd de eerste Ecologische “stepping stone”, een ijsvogelwand, aangelegd.  

Dit jaar is een kaart met alle otterknelpunten in deze Duits-Nederlandse Interregregio ontwikkeld waarmee we de komende jaren vooruit kunnen met betrekking tot het oplossen van deze knelpunten. Dit kan bijvoorbeeld het plaatsen van een loopplank onder een brug door zijn. Een ander belangrijk punt was de onderkenning dat Duitsers en Nederlanders vaak anders werken, anders georganiseerd zijn en werken met andere kennis en ervaringen. Workshop- en excursiedeelnemers deden dan ook al vrij snel uitspraken dat het goed zou zijn die verschillen te verkleinen. Natuur houdt zich tenslotte niet aan onze landsgrenzen.

Binnen de Alliantie is het duidelijk dat ondanks de vele organisatie en cultuurverschillen er zeker de behoefte en inzet is om meer met elkaar samen te werken aan een “groene blauwe” Rijn. Kijk voor meer info op www.gbra.eu.

Veldles
Veldles