U bent hier

BLOG: Zandbaden op de Maashorst

21-08-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Geweldig!!! Ik woon midden in het natuurgebied “De Maashorst” en heb de kans gekregen om mijn stage en afstudeerstage te doen bij ARK Natuurontwikkeling. Mijn stage-opdracht was om binnen De Maashorst de zandbaden te inventariseren. Dit inventariseren bestond uit het opsporen van de zandbaden door middel van het lopen van transecten. De zandbaden worden gemaakt door de wisenten en taurossen die in het Maashorstgebied voorkomen. De zandbaden zijn door mij onderzocht op onder andere grootte, begroeiing en sporen. Mijn gebied bestond uit 2 locaties, namelijk het “wengebied” en de “Brobbelbies”.

Miryanna Pisters tijdens haar stage op de Maashorst
Miryanna Pisters tijdens haar stage op de Maashorst

Ik heb de stage gedaan met een ander persoon: Roxanne Aaij. Zij volgt de opleiding Toegepaste Biologie bij Aeres, Almere. Dit was noodzakelijk omdat dit ook te maken had met de omvang van de opdracht. Voor mij betekende het dat het gezelliger was dan wanneer je er alleen op uit zou moeten trekken. Bijna elke dag van mijn stage trokken we het gebied in om de werkzaamheden uit te voeren. Dit nam steeds ongeveer een halve dag in beslag. De rest van de dag bestond uit het verwerken van de gegevens of het werken aan mijn stageverslag.  

Daarnaast heb ik ook mijn eindopdracht bij ARK kunnen uitvoeren. Deze bestond uit het aansturen van anderen door het geven van uitleg en het laten uitvoeren van een opdracht. In de weken dat ik stage heb gelopen zijn er best wel leuke dingen gebeurd. Zo ben ik oog in oog komen te staan met een wisent, wat best wel imposant is. Ik ben zeer dankbaar voor de mogelijkheden die ARK Natuurontwikkeling mij heeft gegeven. Verder is de begeleiding ook zeer goed en kun je met al je vragen snel bij iemand terecht.

Superbedankt iedereen die mij heeft ondersteund bij mijn stage.

Miryanna Pisters, student Toegepaste Biologie, Helicon MBO te Velp