U bent hier

Biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld

17-12-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Tijdens de schelpdierbankdag op 13 oktober gingen ruim 80 duikers te water bij de enige bekende natuurlijke schelpdierbank bij de Brouwersdam. Zij vonden hier in totaal 152 soorten! Een teken dat schelpdierbanken echt een bron van biodiversiteit zijn.

Een opvallende soort was de Paganelgrondel (Gobius paganellus). Een soort die voor het eerst werd waargenomen in 2003 in de Oosterschelde en daarna maar zelden. Pas in 2017 werden er vaker waarnemingen gemeld. Tijdens de vrijwilligersduik werd dit visje in opmerkelijk hoge aantallen gevonden op de schelpdierbank. Deze eerste Schelpdierbankdag werd georganiseerd door RAVON, Stichting ANEMOON en de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Paganelgrondel (Sanne Ploegaert)
Paganelgrondel (Sanne Ploegaert)

Schelpdierbanken zijn een bron van biodiversiteit. De soortenrijkdom is hier namelijk twee keer hoger dan op zandige bodems. Helaas zijn schelpdierbanken in de Noordzee bijna verdwenen. ARK en het Wereld Natuur Fonds werken aan het herstel van schelpdierbanken in de Voordelta en bij de Borkumse stenen. Tijdens dit project werd de natuurlijke schelpdierbank bij de Brouwersdam ontdekt. Van deze bank kunnen we heel veel leren over hoe een schelpdierbank ontstaat en zich verder ontwikkeld. Daarom ondersteunen ARK en het WNF het monitoringsonderzoek.

Schelpdierbankdag

Op 13 oktober werd de eerste Schelpdierbankdag georganiseerd door RAVON, Stichting ANEMOON en de Nederlandse Onderwatersport Bond. Deze dag vormde de start van de monitoring van deze bank door vrijwilligers. Maar liefst 83 duikers en een snorkelaar deden als vrijwilliger mee aan deze inventarisatie. ’s Middags werden de waarnemingen besproken met experts en ingevoerd.

‘nieuwe’ soorten

Inmiddels is bekend dat er in het weekend van de Schelpdierbankdag in totaal 152 soorten zijn waargenomen: 27 soorten wieren, 18 soorten neteldieren, 18 soorten weekdieren, 26 soorten kreeftachtigen, 10 soorten zakpijpen, 23 soorten vissen en 40 soorten uit tal van andere diergroepen. In het Annual Report Voordelta uit 2017 werden 85 soorten genoemd. Het grootste deel daarvan werd ook tijdens de Schelpdierbankdag teruggevonden, aangevuld met nog eens 67 soorten die hier niet eerder gevonden waren. Hiermee was de Schelpdierbankdag dus een groot succes, alleen al vanwege het grote aantal nieuw waargenomen soorten op deze bijzondere locatie. Aan een rapport over de onderzoeksresultaten wordt nog gewerkt.

Gezaagde steurgarnaal (Marion Haarsma)
Gezaagde steurgarnaal Marion Haarsma

Veel publiek

Naast de duikers werd ook een breder publiek betrokken. Ruim driehonderd andere bezoekers waren deze dag aanwezig. Zij konden het leven op een schelpdierbank bekijken in de dertig aquaria die opgesteld waren in het Informatiecentrum Grevelingen. Daarnaast kon men deelnemen aan workshops en lezingen over het leven op schelpdierbanken.

De dag is zeker voor herhaling vatbaar, houdt dan ook onze website in de gaten voor de volgende datum.