U bent hier

Aanleg natuurbrug De Mortelen van start

22-02-2018|DOORARK Rewilding Nederland

In Boxtel is donderdag 22 februari 2018 het startsein gegeven voor de bouw van natuurbrug De Mortelen. Dit nieuwe ecoduct verbindt straks verschillende gebieden met elkaar die deel uitmaken van natuurgebied Het Groene Woud. Met de onthulling van een bouwbord gaven gedeputeerde Johan van den Hout van de Provincie Brabant, directeur Jan Baan van Brabants Landschap, directeur communicatie Inés Plasmans van ProRail, wethouder Frans van Hoof van Oirschot, wethouder Mark Timmermans van de gemeente Best en wethouder Peter van de Wiel uit Boxtel die tevens voorzitter is van de Stuurgroep Kloppend Hart van het Groene Woud vanmiddag gezamenlijk het startsein voor de bouw van het ecoduct.

Van edelherten tot salamanders

De nieuwe natuurbrug wordt zo’n 50 meter breed en komt te liggen in het hart van Het Groene Woud. Het verbindt de deelgebieden Kampina, De Mortelen, De Scheeken en het Dommeldal weer met elkaar. Daarmee is het een belangrijke ecologische impuls voor het gebied. Het grootste dier dat van de brug gebruik gaat maken, zal naar verwachting het edelhert zijn. Het nieuwe ecoduct over de spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven wordt net als de natuurbrug over de snelweg A2 (in De Scheeken) onderdeel van het edelhertengebied. Maar ook kleinere dieren zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen kunnen van de verbinding gebruik maken.

Oversteek van edelherten en andere dieren over de al bestaande natuurbrug over de snelweg A2

Planning

Eind vorig jaar is gestart met de voorbereidingen voor de bouw. Brabants Landschap leverde toen tienduizenden kuubs grond die nodig zijn voor de taluds van de brug. Deze maand wordt gestart met bouwen. In welk weekend het treinverkeer zal worden stilgelegd om de liggers voor de brug op hun plek te leggen wordt later bekend gemaakt. De verwachting is dat de natuurbrug begin 2020 klaar is.

Ontsnippering door verbinding

Het ecoduct is onderdeel van het regionale programma Kloppend hart van Het Groene Woud. Het hele project kost circa 7,5 miljoen euro en wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. Ook de provincie Noord-Brabant betaalt mee.