U bent hier

Zalm doet het prima in de Geul

27-09-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Eind mei is de experimentele herintroductie van Atlantische zalm gestart in de Geul. Eind september is onderzocht of de herintroductie aanslaat. De eerste conclusies zijn positief. De herintroductie werd mede mogelijk gemaakt door ARK Natuurontwikkeling.

Eind mei 2017 is door Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken gestart met een eerste uitzet van jonge zalmpjes. Op 25 en 26 september zijn vooraf geselecteerde trajecten elektrisch afgevist om te beoordelen of de uitzetting van zalm aanslaat in deze heuvellandrivier. Vooraf bestond enige twijfel over de aantallen die nog op de uitzetplaatsen aanwezig zouden zijn; uit eerdere bemonsteringen blijkt dat meerdere zalmpjes kilometers stroomopwaarts of stroomafwaarts zijn gezwommen.

Zalm uit de Geul, foto: Aron Nijs Fotografie
Zalm vangen in de Geul, foto: Aron Nijs Fotografie

Maar de eerste indruk is dat de zalmpjes het geweldig doen in de Geul. Bijna 400 exemplaren werden teruggevangen en door de Universiteit van Namen nauwkeurig gemeten en gewogen. De experts zijn bijzonder positief over dit aantal en over de conditie van de zalmpjes. Bureau Natuurbalans heeft maar liefst 180 exemplaren voorzien van een RFID-tag. Naar verwachting trekt de zalm komend voorjaar naar zee en komt een aantal jaren later terug naar de Geul om te paaien. Dit kan dan worden geregistreerd door antennes die in de Geul zijn geplaatst voor een migratie-onderzoek. Het officiële rapport van de Universiteit van Namen zal eind dit jaar verschijnen, hoogstwaarschijnlijk is de conclusie positief en kan dit experiment de komende jaren worden voortgezet.

Naast de genoemde partijen, wordt dit project mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.

Oorspronkelijk bericht: Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken