U bent hier

Verslag veldlessen Leeuwense Waard 2016

12-01-2017|DOORARK Rewilding Nederland

In 2016 vierden we de komst van het 20.000ste kind, na een periode van twintig jaar veldlessen in de Leeuwense Waard. Van de 21 scholen die werden uitgenodigd, zijn 36 klassen mee naar buiten geweest, 4 groepen kregen een verhaal in de klas omdat de uiterwaarden door een heel lang zomerhoogwater volgelopen waren. Er deden dit jaar 867 kinderen mee, begeleid door 168 volwassenen.

Naast de 20.000ste leerling die in twintig jaar in de Leeuwense Waard heeft rondgestruind, hadden we te maken met een lange periode met een hoogwaterstand in de zomer, gevolgd door lang laagwater in het najaar. Uitersten die elkaar afwisselden. Een deel van het voorjaars-veldlesrooster viel hierdoor letterlijk in het water en er moest opnieuw worden gepland. Door sommige klassen is gestruind over de zomerdijk, sommige leraren kozen voor een verhaal met plaatjes en filmpjes in de klas. Het was in ieder geval wel een prima gelegenheid om extra aandacht aan waterveiligheid, waterberging, ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling te geven.

Veldles nevengeul Leeuwense Waard
Veldles nevengeul Leeuwense Waard

De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een meestromende nevengeul werd gerealiseerd. Hier werd ooit zand gewonnen, nu wordt er slib geborgen. De natuur ontwikkelt zich op termijn in een waaier van geulen, onder begrazing van kuddes verwilderde paarden en runderen: Koniks en Rode Geuzen. Sinds 1996 worden hier veldlessen georganiseerd om kinderen, ouders en leerkrachten te betrekken bij de slibberging en de natuurontwikkeling dichtbij hun leefomgeving.

Het veldlessenproject, voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit het Land van Maas en Waal, wordt sinds 1999 gefinancierd door de eigenaar van de Leeuwense Waard K3Delta. Vrijwel alle basisscholen uit het Land van Maas en Waal doen mee. Ook komen er een paar scholen uit de Betuwe, die vanaf de overkant van de rivier uitzicht hebben op de Leeuwense Waard.

Het Verslag veldlessen Leeuwense Waard 2016 lees je hier.