U bent hier

Te Koop: natuurgebied Siëndonk

9-02-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

De Siëndonk ligt tussen de Lochtstraat en Grensweg te Stramproy. ARK verkoopt dit gebied bij inschrijving. De grootte van het natuurgebied is bijna 20,53 hectare en het bestaat uit voornamelijk natuurlijke graslanden, struwelen, een vennetje en waterplassen. Op de Siëndonk rust een kwalitatieve verplichting ten behoeve van natuur, op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied van de Provincie Limburg. De bijbehorende natuurdoeltypes zijn ‘Kruiden- en Faunarijk grasland’ en ‘Zwakgebufferd ven’.

Als resultaat van de eerste grote kavelruilingen in het gebied werd de Siëndonk deels in 2010 en deels in 2011 verworven. ARK Natuurontwikkeling heeft de gronden in 2014 als natuur ingericht. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars en recreanten. Er zijn geen paden. Het gebied is geheel omrasterd en er zijn diverse klaphekken en poorten geplaatst. Het met de omringende dorpsraden afgesproken compromis over begrazing van de Siëndonk is een van de documenten voor potentieel geïnteresseerden.

Geïnteresseerd?

De gronden worden bij inschrijving, onder nadrukkelijke voorwaarden, verkocht. Tot 10 maart 2017 om 10.00 uur kan iedereen zijn bod bij notaris Marks in Oirschot uitbrengen.

Voor meer informatie: Wedemeijer Marks notarissen, Postbus 23, 5688 AG Oirschot, telefoon: 0499-571214, email: a.wagelmans@wmnotarissen.nl.