U bent hier

Landbouwpercelen Maashorst worden natuur, begrazing uitgebreid

3-11-2017|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling gaat op verschillende plekken in natuurgebied de Maashorst voormalige landbouwpercelen omvormen naar natuur en tegelijkertijd de begrazing met Exmoorpony’s en taurossen uitbreiden in de kern.

Landbouw naar natuur

Op verschillende plekken (kaart 1) worden voormalige weitjes en akkerpercelen de komende periode veranderd in natuur. Dat doet ARK door bloeiende en vruchtdragende bomen te planten, zoals zomereik, veldiep, winterlinde en wilde appel. Ook worden struiken geplant, bijvoorbeeld meidoorn, hazelaar en lijsterbes. Oude rasters worden opgeruimd. Op sommige plekken laat ARK greppels dempen zodat het watersysteem zich kan herstellen. De verdroging van de Maashorst wordt daardoor verminderd. Zo veranderen deze percelen in gevarieerde natuur. Insecten, vogels en zoogdieren kunnen meer voedsel vinden en ook meer nest- en schuilplekken.

Er blijven ook plekken open om de afwisseling tussen bos en veld te behouden. Enkele percelen worden ingericht als natuurakker. Op zo’n akker is ruimte voor akkerkruiden en er worden geen bestrijdingsmiddelen en mest gebruikt. Van de zaden van akkerkruiden profiteren vogelsoorten als geelgors en kneu. Door de aanleg van hagen in de buurt van Slabroek wordt aangesloten bij het kleinschalige cultuurlandschap daar. Deze hagen verbinden de verschillende houtwallen en bosgebieden weer met elkaar. Op kaarten van omstreeks 1950 zijn deze hagen nog te zien. Ook hiervan profiteren weer de nodige vogelen insectensoorten.

Geelgors in een haag
Geelgors in een haag

Het gaat om 42 hectaren in totaal. In het kader van het project “Realisatie natuurkern Maashorst” heeft ARK de opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Maashorstgemeenten (Oss, Landerd, Uden en Bernheze) om landbouwpercelen in natuurgebied de Maashorst te kopen en in te richten als natuur. Zo wordt de Maashorst een meer aaneengesloten natuurgebied, waar de dieren, bomen, planten en recreanten van profiteren.

Uitbreiding begrazing

Nu de Maashorstgemeenten een besluit hebben genomen over de verdere uitvoering van het Inrichtings- en Beheerplan de Maashorst 2015-2019, gaat ARK door met het herinrichten van de begrazingsgebieden en het uitbreiden van de begrazing in de natuurkern (zie kaart 2). Aan het begrazingsgebied voor de wisenten wordt conform de besluiten niks veranderd.

Als eerste wordt het begrazingsgebied Brobbelbies verder aangepakt. Uitbreiding vindt plaats richting Karlingerweg, Uden. Ook worden enkele voormalige landbouwpercelen bij het begrazingsgebied getrokken. Het begrazingsgebied Zevenhuizerweg wordt in orde gemaakt voor enkele taurossen.

Tauros
Tauros

In een later stadium zijn de Slabroekse Bergen en Kanonsberg/Munse Heide aan de beurt en de koppeling van beide gebieden met Brobbelbies. In begrazingsgebied de Kanonsberg/Munse Heide zijn recent exmoormerries uitgezet en binnenkort volgen daar ook taurossen.

ARK verwacht niet dat de werkzaamheden veel overlast zullen geven voor de recreanten in de Maashorst. Waar nodig worden borden opgehangen met informatie