U bent hier

Jos Rademakers nieuwe directeur ARK

10-07-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Vanaf 1 september 2017 wordt ecoloog Jos Rademakers de nieuwe directeur van ARK Natuurontwikkeling. Hij volgt daarmee Petra Souwerbren op, die vanaf 2012 de directievoering van ARK deed. Chris Kalden, voorzitter van de Raad van Toezicht van ARK, ‘Met Jos halen we een gedreven en ervaren ecoloog in huis, die heeft laten zien zijn inhoudelijke ambitie in concrete natuurresultaten om te kunnen zetten. De eigen ontwikkelkracht van natuur neemt hij als uitgangspunt van denken, en dat sluit naadloos aan bij de visie en aanpak van ARK. We zijn er dan ook van overtuigd dat ARK met Jos de inspirerende en baanbrekende rol die haar zo past, verder invulling gaat geven’.

Over Jos Rademakers

Jos Rademakers
Jos Rademakers

Jos heeft, sinds april 2002 als zelfstandig ontwerpend ecoloog, tientallen natuurontwikkelingsprojecten ontworpen en gerealiseerd in opdracht van overheden, natuurorganisaties, private ontwikkelaars en uitvoerend aannemers. In zijn projecten brengt hij de natuur (weer) in beweging door natuurlijke processen te benutten. Zijn inzet is om nieuwe natuur te ontwikkelen die rijk is aan soorten, tegen een stootje kan én zo onafhankelijk mogelijk is van voortdurend menselijk ingrijpen.

Jos werkte bij de projecten samen in teams met andere ecologen, landschapsarchitecten, gebiedsontwikkelaars, uitvoerders, adviesbureaus en kennisinstituten. Vanuit zijn kritische grondhouding gaf hij geregeld richting aan het werk van deze projectteams.

Jos over zijn nieuwe rol

“De doelstellingen van ARK zijn nog steeds actueel. De kracht van natuur die zijn eigen gang mag gaan, is nog geen breed gedragen vanzelfsprekendheid. In natuurbeleid, vele natuurprojecten, natuurbeheer en -educatie domineert nog altijd de voorkeur voor “gecontroleerde” natuur. Er bestaat dan ook nog steeds behoefte aan een kritische, eigenzinnige en eigenstandige club als ARK; aan een club die intervenieert, alternatieven schetst, initiatieven neemt én concrete voorbeelden stelt. Daar ligt de kracht van ARK. Die bouw ik graag, mét ARK, verder uit”.