U bent hier

Inloopbijeenkomst Maashorst

28-02-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Stichting Maashorst in Uitvoering nodigt bewoners en bezoekers uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 8 maart 2017 over de toegankelijkheid van De Maashorst.
De afgelopen weken werd duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart gaat. Helaas blijkt er ook onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de eigen paden blijven en de aanwezigheid van de wisent zijn de meest heikele punten. Daarom wordt een tussenevaluatie uitgevoerd. Hiervoor organiseert Stichting Maashorst in Uitvoering graag het gesprek met én tussen de mensen die van De Maashorst (willen blijven) genieten. Ook ARK Natuurontwikkeling zal deze dag aanwezig zijn.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 8 maart tussen 16.00-21.00 uur, houden we een inloopbijeenkomst met als doel om informatie op te halen; wat er leeft er onder bezoekers en bewoners? Wat is er onduidelijk? Waar zitten de knelpunten? Wat is belangrijk? Laat het ons weten.
De inloopbijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum De Pas, Misse 4 in Heesch.
Tijdens deze middag/avond heeft iedereen de gelegenheid om vrij binnen te lopen. Naast de bestuursleden van Stichting Maashorst in Uitvoering, de wethouders van de 4 gemeenten en bestuur van Staatsbosbeheer, zijn er ook leden van de Raad van Advies en betrokken ambtenaren aanwezig om het gesprek mee te voeren.


Recreanten met elkaar in gesprek

Het is van belang dat verschillende recreanten ook met elkaar in gesprek gaan. Daarom zijn er gedurende de bijeenkomst 3 rondetafelgesprekken waarbij men kan aansluiten.

Deze gesprekken starten op vastgestelde tijden. Wie daarbij wil aansluiten kan het beste 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

Ronde 1: 17.00 – 17.30 uur
Ronde 2: 18.30 uur-19.00 uur
Ronde 3: 20.00 uur – 20.30 uur

Gebruikersoverleg

Een van de doelen van de bijeenkomst is om te komen tot een vervolg van het gebruikersoverleg dat plaatsvond in mei 2016. Het gebruikersoverleg gaat zich inzetten voor een goede infrastructuur voor alle recreatievormen in De Maashorst waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Uiteraard dient alles wat opgehaald wordt tijdens de inloopsessie als input voor het gebruikersoverleg.
Hoe we het gebruikersoverleg de komende tijd gaan vormgeven, is een van de onderwerpen tijdens de rondetafelgesprekken. Mensen die willen deelnemen aan het gebruikersoverleg kunnen dit kenbaar maken tijdens de bijeenkomst op 8 maart of een mail sturen naar info@demaashorst.nl.